Bibliografia
Okładla dla

Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w zatrudnieniu - publikacja pokonferencyjnaAutor/-ka Krzysztof Śmiszek , Tomasz Szypuła
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii
Warszawa, 2008
ISBN978-83-924950-5-5
Liczba stron80
Link do publikacji

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która zawiera najważniejsze elementy wystąpień prelegentów międzynarodowej konferencji „Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w zatrudnieniu“. Konferencja odbyła się 21 czerwca 2008 r. w Warszawie i została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, przy finansowym wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg, Przedstawicielstwo w Polsce. W konferencji uczestniczyło ponad siedemdziesięciu uczestników z całej Polski, a kilkunastu prelegentów z kraju i z zagranicy miało okazję podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Głównym celem, który przyświecał organizatorom konferencji, była chęć włączenia do debaty antydyskryminacyjnej związków zawodowych – jednego z najważniejszych podmiotów, które mogą mieć realny wpływ na poprawę sytuacji pracowników nierówno traktowanych ze względu na swoją orientację seksualną. Jak dotąd polskie związki zawodowe, w przeciwieństwie do swoich odpowiedników na Zachodzie, nie były aktywne w tak ważnym obszarze polityki zatrudnienia, jaką jest walka z dyskryminacją i marginalizacją poszczególnych grup społecznych, a zwłaszcza przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników – gejów, lesbijek, osób bi- i transseksualnych (LGBT).
(z Przedmowy)


SPIS TREŚCI

Przedmowa
Tomasz Szypuła, Krzysztof Śmiszek – Kampania Przeciw Homofobii

Podziękowania
Joanna Gwiazdecka – Fundacja im. R. Luksemburg, Przedstawicielstwo w Polsce

Wprowadzenie do problematyki nietolerancji i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w zatrudnieniu
Robert Biedroń – Kampania Przeciw Homofobii

Uregulowania unijne i krajowe w zakresie przeciwdziałaniadyskryminacji w zatrudnieniu
Karolina Kędziora – Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Działania nauczycielskich związków zawodowych na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji
Dorota Obidniak – Związek Nauczycielstwa Polskiego

Sytuacja osób homo- i biseksualnych w zatrudnieniu
Lech Uliasz – Kampania Przeciw Homofobii

Związki zawodowe i równouprawnienie osób LGBT.
UNISON: studium przypadku
Craig Nelson – UNISON

Równouprawnienie osób LGBT: Zadanie dla związków zawodowych
Silvan Agius – ILGA-Europe (Europejski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów)

Związki zawodowe a prawa LGBT.
Podejście horyzontalne do działań antydyskryminacyjnych
Bodo Busch, Colin de la Motte-Sherman – Verdi

Walka o równouprawnienie w sektorze edukacyjnym .
Rebeca Sevilla – Education International

Rekomendacje .