Bibliografia
Okładla dla

Razem damy sobie radę! W drodze do zintegrowanego społeczeństwaAutor/-ka Maria Chodakowska
Wydawca Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa, 2009
ISBN 9788302102394
Liczba stron152


Obszar Edukacja

Książka ta włącza się w nurt ogólnoświatowej dyskusji, która dotyczy integracji społecznej i edukacyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i społecznymi. Prowadzone przez autorkę wieloletnie teoretyczne i praktyczne badania jednoznacznie pokazują, że im wcześniej nauczyciele i rodzice zaczną kształtować w dzieciach postawy prointegracyjne, tym bardziej zadowalający efekt zostanie osiągnięty. Niepełnosprawność, przewlekłe choroby, obciążenia środowiskowe, zaburzenia emocjonalne to problemy, które dotyczą niemal każdej grupy przedszkolnej czy klasy. Książka daje nauczycielom, a także rodzicom konkretne wskazówki, co zrobić, by pomóc tym dzieciom w zaakceptowaniu ich przez resztę rówieśników, jak ma reagować grupa na niepełnosprawnego czy zbyt agresywnego kolegę.
Niezbędnym narzędziem w pracy nauczyciela są scenariusze ćwiczeń, rozwijających tolerancję, empatię, samoocenę i przeciwdziałających agresywności u dzieci.1. Od teorii i praktyki integracyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
2. Środowisko edukacyjne a szanse integracji.
3. Tworzenie zintegrowanej grupy edukacyjnej w kontekście segregacyjnych warunków społeczeństwa.
4. O problemach współpracy nauczycieli z rodzicami.
5. O wyrównywaniu szans integracyjnych (integracja uczniów niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z zaburzeniami emocjonalnymi, obciążonych problemami środowiska rodzinnego).
6. Diagnozowanie trudności integracyjnych dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi.
7. Wykorzystanie dramy we wspieraniu wychowania integracyjnego (kształtowanie empatii, tolerancji, samooceny, rozwijanie komunikacji, łagodzenie lęków przed odmiennością, przeciwdziałanie agresji).
8. Podmiotowość nauczyciela w integrowanej społeczności uczniowskiej.