Bibliografia
Okładla dla

Rada Europy - Równość praw kobiet i mężczyzn w wybranych dokumentachWydawca Rada Europy,
Strasburg, 2010
ISBN978-83-60216-04-0
Liczba stron35


Przesłanki Płeć

Pomimo, iż równość pomiędzy mężczyznami i kobietami od jakiegoś już czasu jest w Europie traktowana priorytetowo, postępy w tej dziedzinie są nadal dość powolne. Nawet jeżeli kobiety posiadają takie same prawa jak mężczyźni, nie mają one takiego samego dostępu do możliwości oferowanych mężczyznom, zaś egzekwowanie przez nie swoich praw jest częstokroć bezskuteczne. W pewnych dziedzinach, takich jak poziom wynagrodzeń, różnice wynoszą szacunkowo około 20% - w niektórych krajach nastąpił wręcz regres.
Innym ważnym wskaźnikiem w tym zakresie jest dostęp kobiet do wybieralnych stanowisk politycznych: pomimo, że kobiety są uprawnione do kandydowania, ich obecność w życiu politycznym jest, z pewnymi wyjątkami, zaledwie marginalna. W roku 2003 Rada Europy zaleciła, aby w każdym organie decyzyjnym życia politycznego lub publicznego kobiety lub mężczyźni byli reprezentowani w stopniu nie mniejszym niż 40%. Ostatnio opublikowany raport wskazuje jednak, że średnia liczba kobiet-ministrów wynosi 28,6%, zaś średnia reprezentacja kobiet w parlamentach krajowych nie przekracza 21,7%. Stanowi to pewien postęp w stosunku do roku 2005, gdy wśród ministrów kobiety stanowiły jedynie 19,9%, jednakże sytuacja w parlamentach nie uległa zmianie. ()"
(Maud de Bśr-Buquicchio, Zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy)