Bibliografia
Okładla dla

Racial Discrimination in the Administration of Justice

Submission of the Open Society Justice Initiative to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on the occasion of its 65th Session

Wydawca Open Society Institute,
Nowy Jork, 2004
Liczba stron15


Dyskryminacja rasowa w prawie stanowi problem globalny, który podważa zasady działania prawa jako takiego, podkopuje wiarę w system prawny i w rezultacie powoduje wiktymizację grup rasowych i etnicznych przez instytucje, które w istocie powinny być odpowiedzialne za ich ochronę. Dyskryminacja jest obecna na wszystkich szczeblach systemu prawa karnego począwszy od profilowania rasowego podczas przeprowadzania dochodzeń przez liczbę naruszeń prawa podczas zatrzymań i/lub aresztowań a skończywszy na nakładaniu dotkliwszych kar i orzekaniu wyższych wyroków na przedstawicieli pewnych grup rasowych czy etnicznych.
(ze Wstępu)
Publikacja dostępna w języku angielskim