Bibliografia

Queer Studies. Podręcznik kursu jest pierwszą w Polsce publikacją kompleksowo omawiającą problematykę niehetronormatywnych tożsamości seksualnych w postaci tekstów akademickich wykładowców z różnych dziedzin nauk społecznych.
W podręczniku teksty m.in. dr Jacka Kochanowskiego, prof. Ireneusza Krzemińskiego, dr Agnieszki Graff, dr Tomasza Basiuka, Bartosza Żurawieckiego.
Queer Studies jest kursem akademickim organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce.
Queer Studies to interdyscyplinarne studia obierające za przedmiot swych badań i zainteresowań nieheteronormatywną tożsamość seksualną, zajmujące się również kulturowym i społecznym funkcjonowaniem ról i stereotypów płciowych, kwestionując zasadność podziału ludzi i relacji między nimi na homo- i heteroseksualne.SPIS TREŚCI
Jacek Kochanowski
Queer Studies – wprowadzenie

Ireneusz Krzemiński
Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia (szkic do problematyki)

Robert Biedroń
Historia homoseksualności w Polsce

Marta Abramowicz
Sytuacja społeczna osób bi- i homoseksualnych w Polsce

Tomasz Basiuk
Coming out po polsku

Agnieszka Graff
Niebezpieczne związki, czyli: gender – seksualność – naród

Jerzy Krzyszpień
Język i emancypacja LGBT: uwagi praktyczne

Anna Świrek
Performatywne aspekty queer – krótka historia rozwoju kultury drag kings na scenie zagranicznej i polskiej

Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik
Meandry płci – transseksualizm

Jerzy Krzyszpień
Homoseksualność a religia: judaizm, chrześcijaństwo i islam (wprowadzenie)

Paweł Leszkowicz
Erotyka i polityka sztuki gejowskiej w Polsce

Bartosz Żurawiecki
Geje i lesbijki w kinie