Bibliografia
Okładla dla

Psychologia uprzedzeńAutor/-ka Todd D. Nelson
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 2003
ISBN 83-89120-56-9
Liczba stron400


Ten podręcznik jest pogłębionym, opartym na najnowszych badaniach studium stereotypów i uprzedzeń. Czytelnik znajdzie w nim omówienie wielu rozmaitych aspektów powszechnego zjawiska społecznego, jakim są uprzedzenia. Podejmowane przez autora kwestie są mocno osadzone w literaturze omawiającej badania empiryczne nad uprzedzeniami. Autor przedstawia uprzedzenia także w perspektywie historycznej i opisuje dawniejsze oraz współczesne przejawy tego zjawiska. Kolejno omawia czynniki, na których tle dochodzi do zachowań dyskryminacyjnych, takie jak płeć, wiek i rasa. Przytacza też doświadczenia członków grup dyskryminowanych i przekonuje o konieczności redukowania uprzedzeń, proponując kilka sposobów, dzięki którym można unikać stereotypizowania dyskryminowania innych.

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie w tematykę stereotypizacji i uprzedzeń
2. Geneza i utrzymywanie się stereotypów i uprzedzeń
3. Udział uczuć i myśli w aktywizacji stereotypów
4. Uprzedzona osobowość: czy niektórzy ludzie mają szczególną skłonność do odczuwania uprzedzeń?
5. Rasizm tradycyjny a rasizm współczesny
6. Doświadczanie uprzedzeń
7. Uprzedzenia i stereotypy wiekowe
8. Seksizm
9. Redukowanie uprzedzeń
10. Współczesne trendy i niewyjaśnione zagadki w badaniach nad stereotypami.
(informacja ze strony Wydawcy)