Bibliografia

Dobra polityka makoreokonomiczna to warunek konieczny, ale niewystarczający, by zapewnić długotrwały rozwój o właściwej strukturze, tj. taki, który optymalnie mobilizowałby zasoby, jak ten w tej chwili najważniejszy – dużą liczbę ludzi z wyższym wykształceniem, wśród których bezrobocie rośnie najszybciej. Najważniejsza teza raportu mówi, że problemem Polski jest nie tyle bezrobocie, ile niedostateczne zatrudnienie w sytuacji wielkiej, globalnej zmiany paradygmatu społeczno- gospodarczego w kierunku społeczeństwa sieciowo-informacyjnego. W wyniku tej zmiany coraz większego znaczenia rozwojowego nabierają inne, niż czysto ekonomiczne czynniki.
(fragment tekstu Edwina Bendyka)


SPIS TREŚCI
Agnieszka Rochon, Kasia Shannon
Wstęp

Michał Boni
Wprowadzenie

Ewa Lisowska
Przyszłość pracy a kobiety

Edwin Bendyk
Przyszłość pracy
Polska, Czechy, Słowacja