Bibliografia
Okładla dla

Przyczyny dyskryminacji osób żyjących z HIV: nowe ujęcie teoretyczne i jego implikacje dla edukacji zdrowotnejAutor/-ka Jolanta Wojciechowska
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk, 2011
ISBN978-83-7326-812-8
Liczba stron280


Obszar Zdrowie
Przesłanki Stan zdrowia
Hasło słownikowe Dyskryminacja

W pracy Autorka prezentuje nową koncepcję teoretyczną: model społecznego systemu obronnego, który może być przydatny w wyjaśnianiu fenomenu stygmatu HIV/AIDS oraz postaw i reakcji społecznych wobec osób żyjących z HIV. Autorka dokonała niezwykle obszernej i dokładnej analizy uzyskanego materiału badawczego. Uzyskaliśmy ciekawy i -poprzez sposób ujęcia -nowy obraz stygmatyzacji osób żyjących z HIV i podejmowanych wobec nich działań dyskryminacyjnych.