Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora.Autor/-ka Ludmiła Tomaszewska
Wydawca Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2007
ISBN978-83-89888-66-2
Liczba stron108
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Najważniejszym uwarunkowanym kulturowo czynnikiem zachęcającym do stosowania przemocy jest bezkarność jej sprawców. Nieustanne poczucie zagrożenia i jawne lub zawoalowane groźby są od czasu do czasu wzmacniane uderzeniem pięścią w twarz, kopniakiem lub innym upokarzającym ofiarę zachowaniem. Trudno powiedzieć o kimś, kto znęca się nad swoją partnerką, by poniósł konsekwencje swojego czynu, jeśli interweniujący funkcjonariusz policji prosi go, żeby się uspokoił, radzi poszukać pomocy psychologa lub ograniczyć picie. To samo można powiedzieć o sądach, które orzekają niskie wyroki i nie zapewniają ofiarom właściwej ochrony i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie.
Stereotypy, którym ulegamy, sprawiają, że mamy skłonność do doszukiwania się odpowiedzialności za przemoc po stronie samych ofiar. Gdyby się inaczej zachowywały, lepiej wywiązywały z roli żony i matki, nie przebywały w nieodpowiednich miejscach, mogłyby uniknąć przemocy. Stereotypy na temat społecznej roli kobiety i mężczyzny, osobiste poglądy i uprzedzenia policjantów, prokuratorów i sędziów rzutują na sposób, w jaki prowadzone są sprawy o przemoc wobec kobiet.
(fragment Publikacji)

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet
Wiara w naturalny porządek rzeczy
Uprzedmiotowienie kobiet
Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradności
Tolerancja wobec przemocy
Podsumowanie
Czarna statystyka
Psychologiczne aspekty przemocy
Charakterystyka zjawiska
Formy przemocy
Cykl przemocy
Jak działają sprawcy przemocy
Skutki doświadczania przemocy
Wyuczona bezradność
Mity i fakty

CZĘŚĆ 2
1. Wstęp
2. Definicja przemocy
1. Definicja przemocy
2. Rodzaje przestępstw mieszczących się w pojęciu
przemocy w rodzinie
3. Warunki zaistnienia przestępstwa przemocy w rodzinie
w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego
3. Sposób postępowania, w tym zbierania dowodów
w sprawach o przestępstwa przemocy w rodzinie
3.1. Czynności wstępne
3.2. Sposób przesłuchiwania oraz powoływanie biegłych
psychologów
3.3. Przesłuchanie podejrzanego oraz możliwości
jego izolacji od pokrzywdzonej
3.4. Sposób zakończenia postępowania
4. Zakończenie
5. Aneks
1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
2. Wybrane orzecznictwo sądowe
Spis organizacji pomocowych