Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik policjanta.Autor/-ka Ludmiła Tomaszewska
Wydawca Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2007
ISBN978-83-89888-91-4
Liczba stron96
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Stosujący przemoc mężczyźni działają zwykle w oparciu o system przekonań uznających ich prawo do dyscyplinowania partnerek i do korzystania z usług kobiet, których obowiązkiem ma być posłuszeństwo wobec mężczyzn. Historyczne i kulturowe podstawy systemu rodziny patriarchalnej ukształtowały stosunki władzy w rodzinie, przypisując mężczyźnie rolę tzw. głowy rodziny, a kobiecie rolę jej podporządkowanego członka. Koncepcja uznająca istnienie naturalnego, hierarchicznego porządku znajduje potwierdzenie w każdym aspekcie funkcjonowania społeczeństwa, w którym hierarchiczne struktury społeczne odgrywają podstawową rolę. Taka właśnie jest struktura instytucji
i organizacji religijnych, oświatowych, rządowych i sportowych.
(fragment Publikacji)


SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1 - opracował zespół CPK
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet
Wiara w naturalny porządek rzeczy
Uprzedmiotowienie kobiet
Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradności
Tolerancja wobec przemocy
Podsumowanie
Psychologiczne aspekty przemocy
Charakterystyka zjawiska
Formy przemocy
Cykl przemocy
Jak działają sprawcy przemocy
Skutki doświadczania przemocy
Wyuczona bezradność
Mity i fakty

CZĘŚĆ - 2 opracowała Ludmiła Tomaszewska
Wstęp
Definicja przemocy w rodzinie
Warunki zaistnienia przestępstwa przemocy w rodzinie
Procedury Niebieskich Kart
Policyjna procedura Niebieskiej Karty
Policyjna interwencja na miejscu zdarzenia
Zlecenie interwencji
Przygotowanie interwencji i podział zadań
Przeprowadzenie interwencji
Zabezpieczenie dowodów i ich dokumentowanie
Postępowanie przygotowawcze w sprawach
przemocy w rodzinie
Zagadnienia wstępne
Sposób przesłuchiwania i powoływanie biegłych
psychologów
Katalog dla policyjnych zespołów interweniujących
Aneks – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
Spis organizacji pomocowych