Bibliografia

Podręcznik dla parlamentarzystów. Parlamenty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej wobec kobietWydawca KANCELARIA SEJMU Biuro Spraw Międzynarodowych,
Warszawa, 2007
ISBN978-83-7059-844-0
Liczba stron56
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Publikacja ta jest efektem współpracy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wieloma instytucjami, państwami członkowskimi Rady Europy, państwami obserwatorami, regionalnymi i międzynarodowymi zgromadzeniami parlamentarnymi, zwłaszcza z Radą Nordycką i Unią Międzyparlamentarną, a także z Parlamentem Europejskim. Współpraca ta ma miejsce w ramach kampanii Rady
Europy na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej (2006–2008). O rozpoczęciu tej kampanii zadecydowano na Trzecim Szczycie Głów Państw i Rządów Rady Europy, który odbył się w Warszawie w maju 2005 r. Tym bardziej więc my, polscy parlamentarzyści, powinniśmy się czuć zobowiązani do podejmowania działań w tej trudnej materii.

SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania polskiego 
Rada Europy 
Słowo od Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego 
Zarys ogólny 
Wytyczne 
Pytania i odpowiedzi 
Dobre praktyki — kilka przykładów konkretnych inicjatyw parlamentarnych 
Wybrana bibliografi a prac Rady Europy na temat zwalczania przemocy wobec kobiet