Bibliografia
Okładla dla

Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiściRedakcja Anna Lipowska-Teutsch , Ewa Rylko
Wydawca Towarzystwo Interwencji Kryzysowej,
Kraków, 2007
Liczba stron164


Obszar Edukacja

Książka zawiera teksty, które mogą być wykorzystane w szkoleniach – w jaki sposób mówić, uczyć i pracować z grupą na temat przestępstw z nienawiści, czym jest mowa nienawiści, jakie są regulacje prawne związane z tymi przestępstwami. Książka zawiera też propozycje szkoleń adresowanych do określonych grup – przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców, do młodzieży, do osób pracujących z ofiarami przestępstw z nienawiści, do Policji.
W pracy nad tą publikacją towarzyszyła nam świadomość ogromu zadań, jakie stoją przed podmiotami zamierzającymi budować w Polsce system przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Szkoda, że nie udało się nam opisać wyjątkowego doświadczenia i dorobku tych, którzy w Polsce od dawna zajmują się tym zagadnieniem. Stale bowiem, podejmowane są próby opisania szczególnego kontekstu, w którym dochodziło i dochodzi w naszym kraju do przestępstw motywowanych uprzedzeniami i obojętności świadków tych przestępstw – mieszkańców terytorium, nad którym przesunęły się granice, obywateli kraju postkolonialnego, żyjącego ciągle „w martyrologicznej malignie” (jak mówił Tadeusz Konwicki), gdzie stymulowany jest podział na „my” i „oni”, gdzie zrealizowany został plan Zagłady. Pełni szacunku dla osiągnięć organizacji przeciwstawiających się antysemityzmowi, homofobii, ksenofobii i przemocy ze względu na płeć, zachęcamy do zapoznania się z ich publikacjami i stronami internetowymi. Mamy świadomość, że nie przedstawiliśmy doświadczeń krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, jej pracy z ofiarami prześladowań politycznych, wykonywanej od ponad pół wieku, jakże ważnej dla wdrożenia modelu działań na rzecz ofiar przestępstw z nienawiści.
(ze Wstępu)


Wstęp
CZĘŚĆ I
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – znane nienazwane


Ewa Ryłko
Jak mówić o przestępstwach z nienawiści

Anna Szul-Szywała
Przestępstwa z nienawiści w polskim prawie

Anna Lipowska-Teutsch
Mowa nienawiści. Szerzenie nienawiści przez internet

CZĘŚĆ II
Poznajemy przestępstwa z nienawiści


Ewa Ryłko
Metodologia komunikowania się na temat przestępstw z nienawiści

Agata Teutsch
Warsztat antydyskryminacyjny jako integralny element szkoleń na temat przestępstw z nienawiści

Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska
Zagadnienia kulturowe i społeczne strategie radzenia sobie z przestępstwami popełnianymi z nienawiści

Agata Teutsch
Społeczno psychologiczne aspekty uprzedzeń

Agata Teutsch
Budowanie wspólnoty i przeciwdziałanie nienawiści. Lekcje dla szkół średnich i gimnazjów

Monika Serkowska, Anna Lipowska-Teutsch
Postępowanie policji wobec przestępstw z nienawiści

Anna Lipowska-Teutsch
Sprawcy przestępstw z nienawiści

Beata Zadumińska
Przestępstwa motywowane nienawiścią przez wzgląd na niepełnosprawność

CZĘŚĆ III
Zamiast podsumowania


Anna Lipowska-Teutsch
Przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści

Zakończenie

Anna Lipowska-Teutsch
Odsyłacze do stron WWW

Aneks – wzory pozwów