Bibliografia
Okładla dla

Przemoc i uwłasnowolnienie. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQAutor/-ka Jan Świerszcz , Katarzyna Dułak
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii
Warszawa, 2013
ISBN978-83-933619-1-5
Liczba stron198


Hasło słownikowe LGBTQ

Ze wstępu:

Drogi Czytelniku, droga Czytelniczko, w książce, którą trzymasz w ręku, staramy się przekazać Ci niezbędne informacje, które mogą być pomocne we wspieraniu osób doświadczających opresji motywowanej homofobią. W niniejszej publikacji skupimy się głównie na osobach LGBTQ, czyli kobietach oraz mężczyznach homoseksualnych i biseksualnych, osobach transpłciowych i nieokreślających swojej seksualności lub płci w tradycyjny (heteronormatywny czy cispłciowy) sposób. Wierzymy, że psycholodzy i psycholożki udzielający wsparcia terapeutycznego, czyli również Ty, mają niezbędne kompetencje i narzędzia do pracy, własne style terapeutyczne i mądrość pozwalającą im ocenić umiejętności i zastosować je do różnych sytuacji terapeutycznych. Czasem jednak brakuje doświadczenia i wiedzy. Rozwój zawodowy polega właśnie na zdobywaniu nowych doświadczeń i wzbogacaniu swojej wiedzy. Dlatego niniejszą publikację możesz potraktować bardziej jako niezbędny zasób informacji wprowadzający Cię w kontekst pracy z osobami LGBTQ i wskazujący kierunek, niż podręcznik z narzędziami terapeutycznymi.
W niniejszej publikacji szeroko omawiamy kontekst społeczny przyczyniający się do występowania specyficznych trudności u osób należących do grup defaworyzowanych społecznie. Samoświadomość dotycząca własnych postaw, stereotypów i uprzedzeń, a także krytyczna refleksja nad tematem homofobii i wynikającej z niej transfobii obecnej w wielu nurtach i teoriach psychologicznych, są kluczowymi elementami niezbędnymi do skutecznej i etycznej pomocy psychologicznej.
 
Najpierw zachęcamy więc do skupienia się z uwagą na sytuacji społecznej, w jakiej funkcjonują osoby LGBTQ oraz jakie niesie ona z sobą konsekwencje. W drugiej części niniejszej publikacji omówimy szczegółowo kompetencje specjalistów i specjalistek zawodów pomocowych – ich wiedzę i świadomość, które są kluczowe dla efektywnej pracy z osobami doświadczającymi przemocy motywowanej homofobią. W części tej omówimy aktualne wytyczne oraz standardy, skupiając się na etyce podejmowanych działań w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ. Omówimy podstawowe kwestie związane z profesjonalną pracą z osobami LGBTQ, takie jak: uważneużywanie języka i świadomość przekazów, które z sobą niesie język; wskazówki do tego, gdzie i jak można zwiększać swoje kompetencje poprzez superwizję oraz edukację, poprzez udział w specjalistycznych treningach, a także pracę własną (np. poprzez zapoznawanie się z tematyczną literaturą, filmografią, orientację w sieciach wsparcia).
 
W ostatniej części publikacji zapraszamy Cię do zapoznania się osobami, które zajmują się w Polsce poradnictwem dla osób LGBTQ, pracują z nimi lub na ich rzecz, i zgodziły się podzielić swoim doświadczeniem. Na końcu publikacji umieściliśmy słownik, w którym znajdują się podstawowe definicje związane z tematyką płci i seksualności, do których możesz sięgnąć, jeśli któreś z pojęć nie jest tobie znane. Naszą pracę psychologiczną traktujemy jako misję. Sami na co dzień pracujemy z osobami LGBTQ, udzielając wsparcia, staramy się mieć najlepszy wgląd w problemy i radości związane z tą grupą społeczną. Mamy nadzieję, że niniejsza książka okaże się cennym źródłem wiedzy oraz inspiracji.

SPIS TREŚCI:

Wstęp  …..  4

Rozdział I / Jan Świerszcz …..  8

Geneza homoseksualizmu ..…  9
Dyskryminacja w psychologii społecznej …..  17
Osoby badane i pacjenci …..  24
Zboczone społeczeństwo …..  27
Świat życia …..  30
Opresja i przemoc …..  35
Dobrostan osób LGBTQ …..  44
Emancypacja i wyzwolenie …..  50

Rozdział II / Katarzyna Dułak  …..  56

Wsparcie psychologiczne osób LGBTQ …..  57
Etyka psychologiczna w pracy z osobami LGBTQ …..  58
Społeczno-kulturowe założenia na temat  seksualności  …..  65
Społeczno-kulturowe założenia na temat płci …..  76
Rekomendacje dla instytucji i osób udzielających wsparcia psychologicznego …..  85

Rozdział III …..  109

Pacjent nigdy nie ma objawów – rozmowa z Danielem Bąkiem …..  110
Odrzucenie założeń o istnieniu jakichkolwiek oczywistości – rozmowa z Katarzyną Bojarską  …..  132
Wyzwalanie poczucia dumy i wpływu na własne życie  – rozmowa z Alicją Długołęcką …..  148
Podstawową rzeczą jest świadomość  – rozmowa z Grzegorzem Iniewiczem …..  159
Rekomendacje dla polskich towarzystw naukowych w sprawie postępowania oraz pomocy terapeutycznej osobom homo- i biseksualnym …..  175

Słownik …..  180

Nota o autorze i autorce …..  190