Bibliografia
Okładla dla

Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracyAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Claire P. Monks , Iain Coyne
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2012
ISBN978-83-01-17109-4
Liczba stron276


Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół, organizacji i społeczeństwa.

Książka "Przemoc i mobbing w domu, w szkole, w miejscu pracy" jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej a także socjologii i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania polskiego
(Małgorzata Gamian-Wilk) 

ROZDZIAŁ 1.Historia badań nad mobbingiem
(Claire P. Monks i Iain Coyne) 

ROZDZIAŁ 2.Przemoc między przedszkolakami
(Claire P. Monks) 

ROZDZIAŁ 3.Mobbing w szkole: trzydzieści lat badań
(Peter K. Smith) 

ROZDZIAŁ 4.Przemoc rówieśnicza w domach dziecka: wyjątkowe doświadczenie
(Christine Barter) 

ROZDZIAŁ 5.Przemoc domowa: mobbing w domu
(Paul B. Naylor, Laurie Petch i Parveen Azam Ali) 

ROZDZIAŁ 6.Przemoc w parach adolescentów
(Rosario Ortega i Virginia Sanchez) 

ROZDZIAŁ 7.Mobbing w więzieniu: aktualizacja wiedzy
(Jane L. Ireland) 

ROZDZIAŁ 8.Mobbing w miejscu pracy
(Iain Coyne) 

ROZDZIAŁ 9.Przemoc i mobbing wobec osób starszych: badanie powiązań teoretycznych i empirycznych
(Christine A. Walsh, Gabrielle D‘Aoust i Kate Beamer) 

ROZDZIAŁ 10.Cyberbullying
(Ian Rivers, Thomas Chesney i Iain Coyne) 

ROZDZIAŁ 11.Przegląd zagadnień związanych z mobbingiem i przemocą w różnych kontekstach
(Iain Coyne i Claire P. Monks) 

Spis rycin i tabel 
O Autorach