Bibliografia
Okładla dla

Przemoc ekonomiczna wobec kobietAutor/-ka Ewa Lisowska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
31, 2013
ISBN978-83-7689-194-1
Liczba stron31
Link do publikacji

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Celem tego opracowania jest diagnoza stanu badań nad zjawiskiem przemocy ekonomicznej w Polsce, wskazanie na jej przejawy oraz określenie niezbędnych działań, które powinny być podjęte, aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku w imię budowania sprawiedliwości społecznej i dobrostanu społecznego. W analizie będącej przedmiotem ekspertyzy zostały wykorzystane dostępne dane źródłowe, opisujące zakres i przejawy tego zjawiska, oraz treść wymienionej powyżej konwencji Rady Europy.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Stan wiedzy i badań
1. Co leży u podstaw przemocy ekonomicznej – geneza zjawiska
2. Definiowanie przemocy ekonomicznej
3. Stan badań
4. Przemoc ekonomiczna w związku (małżeńskim, partnerskim)
5. Przemoc ekonomiczna na rynku pracy: niższe płace dla kobiet jako nagminna praktyka
6. Handel kobietami
Wnioski Bibliografia Noty o autorce