Bibliografia

Idea równości wydawać się może postulatem utopijnym, odwiecznym marzeniem ludzkości, którego realizację niweczą niezmiennie obecne w postawach ludzi uprzedzenia i stereotypy. Należy jednak mieć świadomość, że zjawisko nieusprawiedliwionego niczym nierównego traktowania to łamanie przyrodzonego i niezbywalnego prawa każdego człowieka do godności – jak i szeregu innych podstawowych praw człowieka mających w nim swoje źródło, tj. m.in.: prawa do wolności i bezpieczeństwa, równości wobec prawa, prawa do dobrych warunków pracy, do edukacji czy opieki zdrowotnej. To zachowanie, któremu trzeba się przeciwstawiać. Trzeba bowiem mieć świadomość, że DYSKRYMINACJA JEST ZABRONIONA PRZEZ PRAWO – zarówno przez wewnętrzne ustawodawstwo polskie, jak i prawo międzynarodowe oraz system ochrony praw człowieka funkcjonujący w Unii Europejskiej.

Naszemu poradnikowi przyświeca jeden główny cel: pokazanie, że choć niepokojąco powszechna we współczesnym życiu społecznym i politycznym w Polsce, DYSKRYMINACJA STANOWI ZJAWISKO, KTÓRE MOŻE I POWINNO BYĆ ZWALCZANE. Nierówne traktowanie, molestowanie i szykany ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną czy inne cechy związane z tożsamością społeczną  niejednokrotnie powodują u ofiary poczucie bezradności, wycofanie, niską samoocenę, a wreszcie bierne przyzwolenie na niesprawiedliwe zachowanie innych. Taka reakcja to wynik zarówno czynników indywidualnych (sytuacji materialnej i rodzinnej, osobowości, uwarunkowań środowiskowych ofiary), jak i niewiedzy na temat prawnych narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji lub powszechnego przekonania o nieskuteczności jakichkolwiek metod, zwłaszcza w odniesieniu do egzekwowania polskiego prawa antydyskryminacyjnego.

Poradnik ten ma spełniać funkcję przewodnika po prawnych instrumentach antydyskryminacyjnych oraz swoistej instrukcji obsługi tychże narzędzi. W przystępny dla większości czytelników sposób, na praktycznych przykładach wskazuje, jaki jest zakres ochrony stworzonej przez obowiązujące przepisy prawa oraz skutki ich stosowania. Mamy nadzieję, że poprzez przyjazną formę i treść nasz poradnik stworzy dostęp do istotnych informacji prawnych i wzorów postępowania w obliczu dyskryminacji, a tym samym impuls do podjęcia kroków w celu ochrony swoich praw.

DLA KOGO POWSTAŁ TEN PORADNIK?

Poradnik kierujemy przede wszystkim do osób narażonych na dyskryminację i jej doświadczających – członków mniejszości  i przedstawicieli większości. Może on okazać się przydatny także dla osób, które są świadkami zachowań dyskryminacyjnych i chcą wiedzieć, w jaki sposób można im się przeciwstawić, używając środków prawnych. Treść tej publikacji ma służyć wszystkim tym, którzy pragną ustrzec się przed inicjowaniem i podtrzymywaniem nierówności w swoim środowisku oraz którzy mają wolę zmiany. Mamy też więc nadzieję, że poradnik okaże się pomocny przede wszystkim w (współ)pracy przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Z Wprowadzenia