Bibliografia
Okładla dla

Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywyRedakcja Elżbieta Tarkowska
Wydawca Wydawnictwo Oficyna Naukowa,
Warszawa, 2002
ISBN83-88164-58-9
Liczba stron208


Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Dlaczego ludzie są biedni? Dlaczego walka z nią daje tak nikłe rezultaty? Próby odpowiedzi na te i podobne pytania podjęła się grupa socjologów pod kierunkiem prof.Elżbiety Tarkowskiej. Autorzy zgromadzili rozległą wiedzę na temat tego dotkliwego zjawiska, jego źródeł, charakteru oraz powiązań z takimi patologiami społecznymi, jak bezrobocie, przestępczość, alkoholizm, narkomania.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Elżbieta Tarkowska Wprowadzenie

1. PRZYCZYNKI DO OBRAZU BIEDY POLSKIEJ
Dariusz Jarosz - Bieda polska 1944-1956
Barbara Perepeczko - Swoistość biedy w rodzinach rolniczych i jej oswajanie
Krzysztof Łęcki, Kazimiera Wódz - Droga do ubóstwa? Gwara śląska jako bariera edukacyjna
Dorota Lepianka - Polacy a biedacy - społeczny obraz ubóstwa i stosunek społeczeństwa polskiego do osób ubogich
Katarzyna. Górniak - O współczesnej dobroczynności

2. PRZECIW BIEDZIE: PROGRAMY, DZIAŁANIA
Ludmiła Dziewięcka-Bokun - Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej
Dariusz Zalewski - Życie z preambułą: o tępieniu fikcji
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder, Jerzy Krzyszkowski - Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie w Łodzi jako rezultat diagnozy społecznej
Agnieszka Golczyńska-Grondas - Postawy przedstawicieli służb społecznych. Szanse i ograniczenia w działaniach przeciw biedzie
Beata Pieńkosz - Bieda z perspektywy ośrodka pomocy społecznej w małym mieście
Krystyna Faliszek, Sabina Pawlas-Czyż, Dobroniega Trawkowska - Praca socjalna a ubóstwo. Projekty socjalne studentów Studium Pracy Socjalnej
Danuta Zalewska - Programy pomocowe dla psychicznie chorych
Monika Abucewicz-Szczęśniak - Ubóstwo a narkomania
Noty o autorach