Bibliografia
Okładla dla

Promoting the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual and transgender peopleWydawca Rada Unii Europejskiej,
Bruksela, 2010
ISBN978-92-824-2795-8
Liczba stron36
Link do publikacji

Ten dokument ma dostarczyć głównym instytucjom unijnym, państwo członkowskim, unijnym delegacjom, reprezentacjom oraz ambasadom narzędzia, możliwe do zastosowania w kontaktach z krajami trzecimi, jak również z organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, promujące i chroniące prawa osób LGBT. Umożliwi UE aktywne reagowanie na przypadki łamania praw człowieka osób LGBT oraz na bardziej ogólne tego przyczyny. Ponadto narzędzie to ma wzmocnić i wesprzeć unijną politykę w zakresie praw człowieka.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
I. Introduction and Purpose
II. The enjoyment of all human rights by LGBT people
III. Priority areas of action
IV. General measures
V. Operational Tools
Annex 1
Annex 2