Bibliografia

Profesjonaliści przeciwko pomocy domowej - materiały szkolenioweWydawca BUPNET GmbH,
Getynga, 2011
ISBN978-83-61216-21-6
Liczba stron98
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Niniejsze opracowanie jest produktem międzynarodowego projektu „PACT - Promowanie świadomości w zakresie współpracy i szkoleń dotyczących przemocy domowej” (ang. PACT - Promoting Awareness for Cooperation and Training in the field of domestic violence) i ma na celu przybliżenie założeń i rezultatów projektu. Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące przemocy oraz koncepcji szkolenia wypracowanego w ramach projektu. Ma dostarczyć osobom prowadzącym szkolenia oparte na rezultatach projektu, kluczowe informacje dotyczące metod i przebiegu szkoleń oraz przegląd modułów objętych programem nauczania. W opisie poszczególnych modułów zawarte są cele i działania edukacyjne, przegląd ćwiczeń czy w końcu materiały i wskazówki pomocne w przeprowadzeniu szkolenia.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Założenia szkolenia PACT
2.1. Struktura szkolenia
2.2. Zasady szkolenia
2.3. Realizacja
3. Program szkolenia
Moduł 1: Wprowadzenie na temat problemu przemocy domowej
Część 1.1. Definicje przemocy domowej
Część 1.2. Stereotypy na temat przemocy domowej
Część 1.3. Rodzaje przemocy domowej
Część 1.4. Oznaki przemocy domowej
Część 1.5. Dynamika przemocy domowej
Część 1.6. Skutki przemocy domowej
Moduł 2: Potrzeby kobiet
Zadanie 2.1. Zdefiniowanie czynników wpływających na decyzję
kobiety (on-line)
Zadanie 2.2. Poznanie metod oceny ryzyka (on-line)
Zadanie 2.3. Omówienie potrzeb kobiet (on-line)
Zadanie 2.4. Opracowanie planu bezpieczeństwa (on-line)
Zadanie 2.5. Czynniki wywołujące przemoc domową
Zadanie 2.6. Ocena ryzyka i plan bezpieczeństwa
Zadanie 2.7. Identyfikacja potrzeb kobiety a dostępne zasoby
Moduł 3: Rola profesjonalistów
Część 3.1. Ocena ryzyka zawodowego (on-line i praca w grupie)
Część 3.2. Komunikacja (on-line i praca w grupie)
Część 3.3. Wzmocnienie kobiet / empowerment (on-line)
Część 3.4. Wyjście z kręgu przemocy (on-line)
Część 3.5. Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Część 3.6. Przemoc wtórna
Moduł 4: Próby zmiany zachowań sprawców przemocy
Część 4.1. Wprowadzenie
Część 4.2. Warunki wstępne do pracy ze sprawcami przemocy
Część 4.3. Szkolenie dla sprawców
Część 4.4. Wymagania w stosunku do profesjonalistów
Część 4.5. Różne podejścia
Część 4.6. Opinie specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy
Część 4.7. Wnioski i perspektywy
Moduł 5: Aspekty prawne
Część 5.1. Krajowe i międzynarodowe ramy prawne
Część 5.1. Zadanie 1. Znaczenie aspektów prawnych na poziomie
Część 5.1. Zadanie 2. Znaczenie krajowych aktów prawnych dotyczących przemocy domowej
Część 5.2: Postępowanie prawne
Część 5.2. Postępowanie prawne
Część 5.2. Zadanie 4. Za i przeciw zgłaszaniu przypadku przemocy domowej
Część 5.2. Zadanie 5. Wymiar sprawiedliwości w sprawach sądowych a oczekiwania ofiary przemocy
Część 5.2. Zadanie 6. Procedury prawne
Część 5.3. Forum dyskusyjne
Część 5.3. Zadanie 7. Forum dyskusyjne na temat aspektów przemocy w rodzinie
Moduł 6: Budowanie sieci kontaktów
Zadanie 6.1. Burza mózgów
Zadanie 6.2. Omówienie zagadnień teoretycznych i dyskusja
Zadanie 6.3. Przykłady dobrych praktyk - analiza przypadków
Zadanie 6.4. Praca indywidualna i dyskusja
Zadanie 6.5. Powiązanie potrzeb ofiary ze sposobem interwencji
Zadanie 6.6. Modele interwencji
Zadanie 6.7. Budowanie sieci kontaktów
Zadanie 6.8. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych do budowania sieci kontaktów
Moduł 7: Działania prewencyjne
Zadanie 7.1. Ćwiczenia aktywizujące
Zadanie 7.2. Wprowadzenie: kim jesteśmy, co chcemy osiągnąć
Zadanie 7.3. Identyfikacja wartości
Zadanie 7.4. Definiowanie wizji: dla siebie, dla celów kampanii
Zadanie 7.5. Rozsądne spojrzenie w przyszłość
Zadanie 7.6. Wprowadzenie do lekcji e-learningowych: inwestowanie w szeroką wizję
Zadanie 7.7. E-learning z wykorzystaniem techniki „foresight
Moduł 7: Działania prewencyjne
Zadanie 7.1. Wprowadzenie do tematu
Zadanie 7.2. Działania prewencyjne na przykładzie kampanii społecznych
Zadanie 7.3. Działania prewencyjne na przykładzie szkoleń i programów
Zadanie 7.4. Programy ochrony ofiar przemocy w Polsce
Zadanie 7.5. Podsumowanie modułu i szkolenia
Na zakończenie