Bibliografia
Okładla dla

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnejAutor/-ka Agnieszka Gromkowska-Melosik , Tomasz Gmerek
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2008
ISBN9788375871111
Liczba stron272


Obszar Edukacja

W książce zostały podjęte trzy zasadnicze grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną.
Druga, związana z pedagogiką porównawczą, odnosi się do praktyki edukacyjnej wybranych krajów w tym zakresie. Wreszcie trzecia grupa problemów obejmuje zagadnienia dotyczące roli edukacji w procesie emancypacji kobiet.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Stratyfikacja, ruchliwość społeczna i edukacja

Tomasz Gmerek
Młodzież i dyplom akademicki.
Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego

Tomasz Gmerek
Kapitalizm – edukacja – nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa)

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Patologie walki o równość edukacyjną – „kredencjalne młyny”

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Indywidualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Socjalizacja, równość społeczna i przemieszczona emancypacja kobiet.
Kontrowersje wokół Power Girl

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Edukacja, kultura i rekonstrukcje kobiecości we współczesnej Japonii
(ucieczka do/od równości i wolności)

Tomasz Gmerek
Edukacja dla sukcesu i stratyfikacja społeczna w Korei Południowej

Tomasz Gmerek
Szkolnictwo i nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej
(studium na przykładzie Brazylii i Chile)

Tomasz Gmerek
Edukacja wyższa, rynek pracy i stratyfikacja społeczna w Finlandii

Tomasz Gmerek
Od polityki przemocy do afirmacji mniejszości? Studium przypadku na przykładzie ludu Saami w Norwegii

Tomasz Gmerek
Edukacja i procesy reprodukcji kulturowej. Studium przypadku na przykładzie mniejszości romskiej w Hiszpanii

Bibliografia