Bibliografia

Zbrodnie i przestępstwa motywowane nienawiścią są mocniej odczuwane przez ofiary niż "zwykłe" zbrodnie - ponieważ przekazują komunikat całej społeczności. Komunikat ten głosi, że całej społeczności odmawia się prawa bycia częścią społeczeństwa. Zbrodnie nienawiści sieją strach poza granice regionu lub państwa i mają też tendencję rozszerzenia się i doprowadzania do konfliktów na wielką skalę.
Rozpoznając skalę tego zjawiska i niebezpieczeństwo jakie za sobą niesie, państwa członkowskie OBWE wzmocniły swoje zaangażowanie i stworzyły narzędzie, dzięki którym skuteczniej i bardziej zdecydowanie będzie można przeciwdziałać tego rodzaju przestępstwom. Chociaż odpowiedzialność za zwalczenie zbrodni nienawiści jest przede wszystkim zadaniem władz, to jednak OBWE uznaje kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie.
Organizacje spoleczeństwa obywatelskiego niejednokrotnie jako pierwsze rozpoznawały pierwsze oznaki, przeciwdziałając nietolerancji i dyskryminacji. Ponieważ reprezentanci/tki organizacji stanowią również część społeczności, mogą być naocznymi świadkami nietolerancji, zanim jeszcze zgłoszone to zostanie na policję. Mogę wspierać i pomagać ofiarom, podczas gdy władze dopiero tworzą odpowiednie mechanizmy. Liderz/rki organizacji często przypominają władzom o ich obowiązku przeciwdziałania zbrodniom nienawiści i chronienia wszystkich. W niektórych krajach organizacje społeczeństwa obywatelskiego pełnią istotna rolę we wzmacnianiu społeczności do wprowadzania zmian społecznych oraz w inicjowaniu zmian w prawie.


SPIS TREŚCI
Acknowledgements
Foreword
Introduction
Background
The role of ODIHR
The Role of NGOs
Human Rights Defenders
The Resource Guide

Chapter 1: Key concepts and arguments
Hate Crimes: Understanding the Phenomenon
Hate-Motivated Incidents
Hate Crime and Hate Speech
Why Are Hate Crimes Different from Other Crimes?
Legal Perspectives
Hate Crime Laws
Arguments for Hate Crime Laws

Chapter 2: Recognizing hate crimes
Hate Crime Indicators
Mixed Motives
The Nature of the Violence

Chapter 3: Working with the criminal justice system
Responses of the Criminal Justice System
The Role of Police
Enforcement, Response and Prevention
Improving Community-Police Relations
Committees that Bridge the Police-Community Divide
NGOs and Police Training

Chapter 4: Data collection, monitoring and reporting
What official information is collected?
Obstacles to Obtaining Reliable Hate Crime Data
How Can NGOs Improve Recording of Hate Crimes?
Collecting Information on Hate Crimes
Monitoring Individual Cases

Chapter 5: NGOs Supporting victims
Helping Victims to Report Hate Crimes
Meeting with Victims: Listen, Validate, Refer
Taking Notes
Ensure Confidentiality
Preserve Physical Evidence
Overcome Language Barriers
Cultural Awareness
Community Outreach as Hate Crime Prevention

Chapter 6: Strategies to combat hate speech
Hate Speech and the Law
Monitoring
Politicians
Hate Speech and Intolerance in Football
Hate on the Internet: What You Need to Know
What can NGOs do?

Chapter 7: The NGO role in raising awareness and lobbying
The Public Response to Hate Crimes: Involving the Community
Building Coalitions
Working With the Media
Education and Training

Chapter 8: NGO advocacy: an international framework
Inter-governmental Organizations
Treaty Monitoring Bodies