Bibliografia
Okładla dla

PREKARIAT. NOWA NIEBEZPIECZNA KLASA.Autor/-ka Guy Standing
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2014
ISBN978-83-01-17972-4
Liczba stron368


Obszar Praca

Prekariat to wszyscy ci, którzy są niepewni swojego jutra – od zatrudnionych na „umowy śmieciowe” młodych ludzi w gospodarkach rozwiniętych po prekarnych pracowników w chińskich fabrykach. Prekariuszami stają się dzisiaj zarówno osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, jak i pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, kobiety i mężczyźni, imigranci oraz miejscowi.
Książka Guya Standinga to pierwszy opis powstającej grupy społecznej ludzi pozbawionych podstawowych zabezpieczeń socjalnych czy chociażby nadziei na stałość zatrudnienia. Ich frustracja i towarzyszący codziennej egzystencji lęk czynią ich "niebezpieczną klasą" - pozbawieni głosu i reprezentacji stają się często podatni na skrajne hasła polityczne. Standing nie ogranicza się tylko do diagnozy zagrożeń, lecz kreśli również wizję społeczeństwa, którego podstawy - w rodzaju powszechnego dochodu gwarantowanego - umożliwiłyby walkę z nowymi formami społecznego i ekonomicznego wykluczenia.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne. Wszyscy będziemy prekariuszami
(Jacek Żakowski) 

Przedmowa autora do polskiego wydania (przeł. Paweł Kaczmarski,
Mateusz Karolak) 

Wstęp (przeł. Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak) 

Rozdział 1. Prekariat (przeł. Paweł Kaczmarski, Mateusz Karołak)
Poruszenia prekariatu 
Prekariat poruszony 
Dziecko globalizacji 
Definiowanie prekariatu 
Dwie odmiany pracy, zabawa i wypoczynek 
Odmiany prekariatu 
Prekaryzacja 
Sprekaryzowany umysł 
Gniew, anomia, niepokój i alienacja 
Uwagi końcowe 

Rozdział 2. Dlaczego prekariat staje się coraz liczniejszy?
(przeł. Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak) 
Globalna transformacja 
Wschodzące Chindie 
Utowarowienie firm 
Oznaki elastyczności pracy: powtórne utowarowienie 
Elastyczność ilościowa 
Elastyczność funkcjonalna i niepewność miejsca pracy 
Demontaż zawodów 
Elastyczność systemu płac: restrukturyzacja dochodu
społecznego 
Prekarne bezrobocie 
Pułapka prekarności 
Szok finansowy 
Demontaż sektora publicznego 
Państwo subwencji: zmora prekariatu 
Szara strefa 
Spadek mobilności społecznej 
Wnioski 

Rozdział 3. Kto tworzy prekariat? (przeł. Paweł Kaczmarski,
Mateusz Karolak) 
Kobiety: feminizacja życia? 
Wyzwanie dla "męskości"? 
Młodzież: miejscy nomadzi 
Utowarowienie edukacji 
Prekariatu zajęcia w podgrupach 
Młodzież w pułapce prekarności 
Szał staży 
Napięcie międzypokoleniowe 
Brak Głosu i recesja po roku 2008 
Ponure perspektywy 
Osoby starsze: narzekający i uśmiechnięci 
Powolna śmierć emerytur 
Od wczesnej emerytury do pracy na emeryturze 
Dotowane pokolenie 
Mniejszości etniczne 
"Niepełnosprawni" - pojęcie w przebudowie? 
Więźniowie: prekariat zza krat 
Wnioski 

Rozdział 4. Migranci: ofiary, złoczyńcy czy herosi?
(przeł. Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak) 
Nowi denizeni 
Uchodźcy i ubiegający się o azyl 
Niezarejestrowani oraz nielegalni imigranci 
Migranci czasowi i sezonowi 
Migranci długoterminowi 
Prekariat jako płynna rezerwa 
Od kolejek do biegu z przeszkodami 
Migranci jako tania siła robocza w krajach rozwijających się 
Wyłaniające się reżimy eksportu siły roboczej 
Podsumowanie 

Rozdział 5. Dwie odmiany pracy i kurczenie się czasu
(przeł. Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak) 
Czym jest praca wytwarzająca wartość użytkową? 
Miejsce pracy w dobie usług 
Czas w społeczeństwie usługowym 
Intensyfikacja pracy wytwarzającej wartość wymienną 
Praca-dla-zatrudnienia 
Umiejętności w społeczeństwie usługowym 
Praca-dla-reprodukcji 
Młodzi i "łączność" 
Kurczący się wypoczynek 
Wnioski 

Rozdział 6. Polityka piekła (przeł. Krzysztof Czarnecki) 
Społeczeństwo panoptykonu 
Naruszanie prywatności 
Panoptyczne szkolnictwo 
Zatrudnianie, zwalnianie i dyscyplina miejsca pracy 
Państwo libertariańskiego paternalizmu 
"Uszczęśliwianie" prekariatu 
Państwo terapeutyczne 
Workfare a warunkowość 
Demonizacja prekariatu 
Rozrzedzanie demokracji i neofaszyzm 
Uwagi końcowe

Rozdział 7. Polityka raju (przeł. Krzysztof Czarnecki) 
Na rzecz sprawiedliwej rezydentury 
Odzyskiwanie tożsamości 
Ratowanie edukacji 
Pracuje się nie tylko w miejscu pracy 
Pełne utowarowienie pracy 
Wolność zawodowa 
Prawa pracy 
Walcząc z workfare i warunkowością 
Wolność stowarzyszeniowa: sprawczość przez przedstawicielstwo
Wskrzeszanie równości 
Dochód podstawowy 
Redystrybucja bezpieczeństwa 
Redystrybucja kapitału finansowego 
Uzyskiwanie kontroli nad czasem 
Odzyskiwanie dóbr wspólnych 
Dotacje wypoczynkowe 
Wnioski 

Bibliografia 
Indeks nazwisk