Bibliografia
Okładla dla

Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walkiAutor/-ka Jarosław Urbański
Wydawca Fundacja Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa",
Warszawa, 2014
ISBN978-83-62744-54-1
Liczba stron274


Obszar Praca

Na całym świecie sytuacja pracowników pograsza się. Ataki na związki zawodowe, destabilizacja stosunków pracy, dyktatura elastyczności, pauperyzacja. Produktem tej sytuacji jest prekariat - rosnąca grupa pracowników na niepewnych warunkach. Jarosław Urbański analizuje prekaryzację w kontekście historycznym, socjologicznym i ekonomicznym. Skupia się na formach oporu wypracowywanych przez prekariat, podkreślając, że wprawdzie nie jest on żadną nową klasą, ale niepewni pracownicy nie są bezbronni wobec nowych postaci wyzysku ukrytych pod fasadą elastyczności.
(opis ze strowny Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
Od socjologii zaangażowanej do teorii składu klasowego, czyli jak badać współczesne ruchy pracownicze 
Aktywizm i socjologia 
Teoria składu klasowego 
Spór o skład klasowy 

Rozdział 2
Oblicza prekariatu 
1. Lęk i bunt 
2. Powszedniość ubóstwa i fala pauperyzacji 
Ubóstwo 
Ubóstwo w Polsce 
Imigranci 
Zadłużenie 
Bezrobocie i deregulacja 
3. Zawsze na czas. Nowe instytucje rynku pracy 
Elastyczność zatrudnienia 
Elastyczność w podaży pracy 
Elastyczność czasu pracy 
Elastyczność płac 
4. W takt cyklów kapitalistycznej koniunktury 
Wahadło Polanyiego 
5. Cykle Kondratiewa 
Podporządkowanie pracy 

Rozdział 3
Protesty pracownicze 
1. Azja i alokacje konfliktu 
Niepokoje w chińskim "pasie rdzy" 
Nowa klasa robotnicza wkracza na arenę walk 
Bangladesz - płonące fabryki 
2. Transformacja walk społecznych w Polsce 
Odpowiedź na "terapię szokową" 
Ruch komitetów 
Blokady rolnicze 
Polskie fale protestów społecznych 
3. Protestujący prekariat - nowa fala wystąpień
pracowniczych? 
Praca i zamieszkanie 
Straganiarze i sprzedawczynie - od deproletaryzacji do reproletaryzacji 
Bunt w strefie 
Zaskoczone związki 

Rozdział 4
Trajektorie zmian klasowych 
1. Awans i degradacja 
2. Feminizm i rezerwowa armia kobiet 
3. Cykle produkcji i ruch pracowniczy.
Przypadek poznański 
Cykl pierwszy: lata 1850-1915 
Cykl drugi: lata 1915-1960 
Cykl trzeci: lata 1960-2010 
Cykl czwarty 

Rozdział 5
Podsumowanie. Prekariat a postfordowska reproletaryzacja 

Podziękowania