Bibliografia

Problem praw mniejszości jest jednym z największych dylematów współczesnej polityki. Coraz szerszy napływ imigrantów i uchodźców oraz swobodne przepływy ludności wywołują obawy, że coraz większa różnorodność kulturowa i etniczna może zagrażać stabilności państw narodowych. Ale czy stabilność rzeczywiście wymaga homogeniczności? Czy też może być zachowana mimo obecności różnych grup mniejszościowych?

W swej nonkonformistycznej książce Jennifer Jackson Preece bada, czy tradycyjna teoria praw mniejszości jest wystarczająco dynamiczna i efektywna, by sprostać współczesnym wyzwaniom. Podstawową przesłanką praw mniejszości jako pojęcia jest przekonanie, że grupy mniejszościowe, które polityczna wspólnota uznaje i wspiera, są daleko mniej skłonne podważać jej autorytet czy zagrażać jej terytorialnej integralności. Jednak, jak pokazuje autorka, niebezpieczeństwo kolizji wartości i interesów nadal istnieje, a możliwość rozwiązania problemu różnorodności raz na zawsze jest więcej niż wątpliwa.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Skróty

Rozdział 1. ROZUMIENIE "PROBLEMÓW MNIEJSZOŚCI"
Wprowadzenie
"Problem mniejszości"
Różnorodność jako problem
Mniejszości jako polityczni outsiderzy
Prawa mniejszości
Podsumowanie

Rozdział 2. RELIGIA
Wprowadzenie
Religia jako problem różnorodności
Religia we wspólnocie
Religia i średniowieczne universitas
Religia i dynastia
Religia i naród
Religia obywatelska
Religia etniczna
Religia i imperium
Religia a wielokulturowość
Religia między wspólnotami
Konflikt między religijnymi universitae
Koegzystencja w ramach społeczności międzynarodowej
Traktaty przekazane terytoria i mniejszości religine
Religia a "standard cywilizacji"
Mniejszości religijne a ekspansja społeczności międzynarodowej
Religia a prawa człowieka
Prawa mniejszości religijnych
Odpowiedź praw mniejszości
Prawo do wierzenia
Prawo do kultu
Prawo do życia zgodnie z przekonaniami religijnymi
Prawo do ochrony przed dyskryminacją lub prześladowaniem ze względu na religię
Podsumowanie

Rozdział 3. RASA
Wprowadzenie
Rasa jako problem różnorodności
Rasa w ramach wspólnoty
Rasa a średniowieczne universitas
Rasa a dynastia
Rasa a naród
Obywatelsko-postępowy pogląd na rasę
Etniczno-naturalistyczny pogląd na rasę
Problem kategorii rasowych
Rasa a imperium
Rasa a wielokulturowość
Rasa pomiędzy wspólnotami
Cywilizacja i brzemię białego człowieka
Europa a świat nieeuropejski
Standard cywilizacji
Święte posłannictwo cywilizacji
Równość ludów Ekspansja społeczności międzynarodowej prze 1945 rokiem
Dekolonizacja po 1945 roku
Międzynarodowa ochrona przed rasizmem
Prawa mniejszości rasowych
"Problem mniejszości rasowych"
Odpowiedź praw mniejszościowych
Prawo do samostanowienia
Prawo do równego traktowania
Prawo do rekompensaty za dawne niesprawiedliwości
Podsumowanie

Rozdział 4. JĘZYK
Wprowadzenie
Język jako problem różnorodności
Język we wspólnocie
Święty język
Język dynastyczny Język obywatelski
Język etniczny
Język imperialny
Język wielokulturowy
Język pomiędzy wspólnotami
Cisza pomiędzy średniowiecznym universitae
Dialog w społeczeństwie międzynarodowym
Język i terytorium
Terytoria określające języki
Języki określające terytoria
Prawa mniejszości językowych a ustalanie terytorialne
Języka a prawa człowieka
Prawa mniejszości językowych
"Problem mniejszości językowych"
Odpowiedź praw mniejszości
Prawo do mówienia językiem mniejszości
Prawo do gwarantowanej przez państwa edukacji w języku mniejszości
Prawo do bycia rozumianym przez państwo
Podsumowanie

Rozdział 5. ETNICZNOŚĆ
Wprowadzenie
Etniczność jako problem różnorodności
Przynależność etniczna w ramach wspólnoty
Przynależność etniczna a średniowieczna universitas
Przynależność etniczna a dynastia
Przynależność etniczna a naród
Naród jako koncepcja sporna
Obywatelskie państwa narodowe
Etniczne państwa narodowe
Przynależność etniczna a imperium
Przynależność etniczna a wielokulturowość
Przynależność etniczna między wspólnotami
Narodowe samostaowienie
Samostanowienie ludów
Etniczność a prawa człowieka
Prawa mniejszości etnicznych
"Problem mniejszości etnicznych"
Odpowiedź praw mniejszości
Prawo do bycia innym
Prawo do uczestnictwa w życiu publicznym jako mniejszość
Prawo do samorządności
Podsumowanie

Rozdział 6. POZA "PROBLEM MNIEJSZOŚCI"
Różnorodność a wspólnota
Wymuszanie dostosowania się
Uznanie różnorodności
Prawa mniejszości jako ramy moralne i prawne
Trudne wybory

Załącznik A. Deklaracja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych
Załącznik B. Wybrane dokumenty

Bibliografia
Indeks wybranych pojęć i nazwisk