Bibliografia
Okładla dla

Prawa człowieka i ich graniceAutor/-ka Wiktor Osiatyński
Wydawca Wydawnictwo ZNAK,
2011
ISBN978-83-240-1513-9
Liczba stron318


Niezwykła - kompletna i wyczerpująca, a zarazem pełna obrazowych przykładów - książka światowej sławy prawnika profesora Wiktora Osiatyńskiego pozwala na nowo odnaleźć sens sformułowania „prawa człowieka”. Autor żywo opisuje historię powstawania tej idei. Ciekawie konfrontuje zachodnią tradycję prawną z globalizującym się światem i jego wielokulturowością. Prawa człowieka i ich granice są też ważnym głosem w debacie o tym, czy można wymagać ich przestrzegania od krajów takich jak na przykład Chiny czy Białoruś.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE
PODZIĘKOWANIA

ROZDZIAŁ PIERWSZY
KRÓTKA HISTORIA PRAW CZŁOWIEKA
Prawa jednostki
Początki
Dwie tradycje praw
Prawa drugiej generacji
Prawa człowieka
Pierwsze propozycje
Deklaracja
Kompromis
Prawa jednostki i prawa człowieka
Rewolucja praw
Międzynarodowe prawa człowieka
Odzyskanie praw
Prawa i obowiązki
Nowe wyzwania
Prawa człowieka i "wojna z terroryzmem"
Obowiązek chronienia
Prawa i zasoby
Prawa człowieka i humanitaryzm
PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ DRUGI
PRAWA I DEMOKRACJA
Demokracja i prawa człowieka
Demokracja konstytucyjna
Logika demokracji i logika praw
Trudności demokratycznego tworzenia konstytucji
Demokracje nieliberalne i populistyczne
Demokracja elektroniczna
Prawa indywidualne i grupowe
Wykluczenie
Obywatelstwo i opieka społeczna
Czy demokracja wystarczy?
Emancypacja prawna
PODSUMOWANIE: NOWA KONCEPCJA DEMOKRACJI

ROZDZIAŁ TRZECI
PRAWA I POTRZEBY
Kategorie praw człowieka
Prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka
Czy prawa socjalne różnią się od praw obywatelskich i politycznych?
Status prawny praw socjalnych
Prawa socjalne w międzynarodowych prawach człowieka
Rozwiązania konstytucyjne
Prawa i potrzeby
Czego dotyczą prawa socjalne?
Potrzeby podstawowe
Warunkowy charakter praw socjalnych
Prawa socjalne w państwie ograniczonym
Funkcja regulacyjna
Wyznaczanie celów polityki społecznej
Realizowanie celów polityki społecznej
Konstytucyjne prawa socjalne
PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ CZWARTY
PRAWA I KULTURY
Uniwersalne źródła praw człowieka
Zakwestionowanie uniwersalności
Autorytarny rozwój
Relatywizm kulturowy
Nowa krucjata Zachodu
Argumenty przeciwko kulturowemu relatywizmowi
Wolność i rozwój
Argumenty za uniwersalizmem
Modernizacja i prawa
Argumenty ewolucyjne
Punkty sporne
Dyktat Zachodu
Zmiana ideologii
Zmiana treści
Jednostka i wspólnota
Czy można odbudować ponadkulturowy consensus w kwestii praw człowieka?
Prawa człowieka i filozofia praw człowieka
Dwa rodzaje naruszeń praw
PODSUMOWANIE: "TWARDY" I "MIĘKKI" UNIWERSALIZM

ROZDZIAŁ PIĄTY
PRAWA CZŁOWIEKA I INNE WARTOŚCI
Prawa i godność
Prawa w przestrzeni publicznej
Prawa w relacjach jednostka - państwo
Prawa i społeczeństwo
Prawa człowieka w przestrzeni prywatnej
Horyzontalne zastosowanie praw
Prawa człowieka jako zasada regulatywna
Między moralnością a prawem
Ponad imperium praw
Roszczenie i dawanie
Prawo do nieroszczenia praw
Prawa i dążenie do szczęścia
Prawa i etyka

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy