Bibliografia

Prawa człowieka to nowatorskie i inspirujące zaproszenie do refleksji na temat jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych pojęć politycznych naszych czasów. Dzięki wyjątkowemu interdyscyplinarnemu ujęciu, Michael Freeman pokazuje, jak doświadczenia osób, których prawa człowieka pogwałcono, pozostają w związku z prawnym, filozoficznym i socjologicznym podejściem do kwestii praw człowieka.

Kreśląc historię pojęcia, Freeman odsłania podstawowe napięcie między filozofią praw człowieka a sposobem, w jaki są one rozumiane na gruncie nauk społecznych. Jego analiza rzuca światło na niektóre spośród najbardziej kontrowersyjnych aspektów zagadnienia: czy idea powszechności praw człowieka nie stoi w sprzeczności z poszanowaniem różnic kulturowych? Czy istnieją zbiorowe prawa człowieka? Czy feministki powinny ograniczać, rewidować bądź odrzucać prawa człowieka? Czy idea praw człowieka nie odwraca uwagi od strukturalnych przyczyn ucisku i wyzysku? Jakie są ukryte przyczyny łamania praw człowieka i dlaczego w niektórych krajach notuje się więcej takich przypadków niż w innych?
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie: o prawach człowieka
Realia
Pojęcia
Nauki społeczne
Poza prawo dotyczące praw człowieka
Podsumowanie

2. Źródła: wzrost znaczenia i upadek praw naturalnych
Dlaczego historia?
O prawach i tyranach
Sprawiedliwość a prawa
Prawa naturalne
Era rewolucji
Upadek praw naturalnych

3. Po roku 1945: nowa era praw
Narody Zjednoczone i powrót praw człowieka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Od teorii do praktyki
Zimna wojna
Po zimnej wojnie
Podsumowanie

4. Teorie praw człowieka
Dlaczego teoria?
Teoria praw człowieka
Prawa
Inne wartości
Natura ludzka
Konflikt praw
Demokracja
Podsumowanie

5. Rola nauk społecznych
Wprowadzenie: prawa człowieka i nauki społeczne
Dominacja prawa
Nauki polityczne
Socjologia
Psychologia
Antropologia
Stosunki międzynarodowe
Podsumowanie

6. Uniwersalność, różnorodność i różnica: kultura i prawa człowieka
Problem kulturowego imperializmu
Kulturowy relatywizm
Prawa mniejszości
Ludność rodzima
Prawo do samostanowienia
Prawa kobiet

7. Idealizm, realizm i represje: polityka praw człowieka
Rzeczywistość polityki praw człowieka
Teoria bumerangu
Polityka praw człowieka na poziomie krajowym
Statystyki praw człowieka
Organizacje pozarządowe w polityce światowej

8. Rozwój i globalizacja: ekonomia i prawa człowieka
Rozwój versus prawa człowieka?
Prawo do rozwoju
Globalizacja
Międzynarodowe instytucje finansowe
Prawa ekonomiczne i społeczne

9. Podsumowanie: prawa człowieka w dwudziestym pierwszym wieku
Nauka wyciągnięta z historii
Zastrzeżenia wobec praw człowieka
Problemy interwencji

Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks wybranych pojęć i nazwisk