Bibliografia
Okładla dla

Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995Autor/-ka Zofia Sokół
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
Rzeszów, 1998
ISBN83-87288-46-2
Liczba stron459


Przesłanki Płeć

Prezentowana praca stanowi próbę omówienia dziejów prasy kobiecej, prześledzenia rozmiarów zjawiska i jego miejsca w polskim systemie wydawniczo-prasowym po drugiej wojnie światowej. (...) Celem niniejszej pracy było prześledzenie historycznej drogi, jaką przebyła prasa polska w ciągu półwiecza, pokazanie jej rozwoju i ewolucji, głównej drogi ideowej, struktury organizacyjnej, oddziaływania czytelniczego, jak również propagowanych na jej łamach wzorów osobowych i modelu rodziny w kontekście aktualnego stanu ruchu kobiecego oraz miejsca kobiet w społeczeństwie wyznaczonego przez system polityczno-ekonomiczny.
(ze Wstępu)