Bibliografia
Okładla dla

Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w funduszach strukturalnychAutor/-ka Muriel MacKenzie
Wydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, 2003
Liczba stron27


Przesłanki Płeć

Perspektywa równości płci, czy też w szerszym rozumieniu równe szanse dla wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia, płci czy niepełnosprawności to kwestia, która nabiera szczególnego znaczenia w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską. To zagadnienie, któremu nadano strategiczny i horyzontalny wymiar w praktyce sprowadza się do umożliwienia wszystkim grupom i wszystkim obywatelom Unii Europejskiej pełnego i sprawiedliwego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

1. Co to jest perspektywa równości płci?

2. Dlaczego powinniśmy uwzględniać perspektywę równości płci?

3. Słownik terminów związanych z perspektywą równości płci

4. Jak zidentyfikować niezbędne działania?

5. W jaki sposób zapewnić respektowanie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn?

6. Jak można zbadać czy zasada równości płci jest stosowana w praktyce?

7. Listy kontrolne

8. Tabela działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

9. Tabela obszarów tematycznych funduszy strukturalnych