Bibliografia
Okładla dla

Praktyczny poradnik pomocowyAutor/-ka praca zbiorowa
Wydawca Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Warszawa, 2012
ISBN978-83-923420-3-8
Liczba stron72
Link do publikacji

Praktyczny poradnik pomocowy zawiera odpowiedzi na konkretne pytania z kilku obszarów tematycznych, dotyczących przemocy, dyskryminacji, związków partnerskich, zdrowia, spraw socjalnych i prawnych.


SPIS TREŚCI
Wstęp
Przemoc
Czym jest przemoc?
Jestem ofiarą/świadkiem przemocy – co robić?
Co to jest Niebieska Karta i kto może ją założyć?
Czym jest gwałt?
Zostałem/am zgwałcony/a – co robić?
Jakie mam prawa w kontakcie z policją?
Jak może mi pomóc kontakt z lekarzem?

Dyskryminacja
Czym jest dyskryminacja?
Czy istnieje ustawa regulująca przepisy dotyczące równego traktowania?
Jak udowodnić, że padłem/padłam ofiarą dyskryminacji?
Czy istnieje termin w którym muszę dokonać zgłoszenia?
Czy mogę domagać się odszkodowania?
Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy?
Czym jest dyskryminacja na etapie rekrutacji?
Czym jest równość w wynagradzaniu?
Czy są jakieś wyjątki od zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu?
Czym jest równe traktowanie w dostępie do opieki zdrowotnej?

Związki partnerskie
Czy mogę uzyskać informację o stanie zdrowia i zdecydować o leczeniu mojego/mojej partnera/partnerki, jeśli przebywa w szpitalu?
Czy mogę mieć wgląd do dokumentacji medycznej mojego/mojej partnera/partnerki?
Czy mogę odbierać korespondencję pocztową mojego/mojej partnera/partnerki?
Czy mogę odbierać wynagrodzenie za pracę partnera/partnerki?
Czy mogę dziedziczyć po swoim partnerze/partnerce?
Czy ja i mój/moja partner/partnerka możemy wspólnie dokonywać kupna mieszkania lub innych przedmiotów?
Czy mój/moja partner/partnerka może być moim pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym i administracyjnym?
Czy możemy posiadać wspólny rachunek bankowy?
Czy w wypadku śmierci partnera/partnerki przysługuje mi renta lub odszkodowanie?
Czy muszę zeznawać w sądzie, gdy mój partner/partnerka jest oskarżony/a?
Czy możemy wspólnie adoptować dziecko?

Sprawy socjalne
Dowód osobisty – czym jest i dlaczego warto go mieć?
Czy można wydać dowód osobisty osobie, która nie posiada miejsca stałego pobytu?
Czym jest obowiązek meldunkowy?
Jak dokonać zameldowania?
Jaka jest kara za niedopełnienie obowiązku meldunkowego?
Czy można kogoś wymeldować bez jego zgody?
Jak można kogoś wymeldować z miejsca pobytu stałego lub czasowego?
Jak uzyskać status osoby bezrobotnej?
Jakie usługi świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej?
Czym jest mieszkanie chronione?
Czym jest lokal socjalny?

Sprawy zdrowotne
Komu i na jakich zasadach przysługuje bezpłatny dostęp do służby zdrowia?
Czy istnieją inne okoliczności, które wywołują prawo do świadczeń zdrowotnych w przypadku braku ubezpieczenia?
Czy świadczeniodawca może odmówić udzielenia pomocy medycznej?
Komu przysługuje renta socjalna?
Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?
Orzeczenia o niepełnosprawności – jak je uzyskać i po co?
Legitymacja osób niepełnosprawnych – jak ją otrzymać?
Czy można poddać kogoś leczeniu bez jego zgody?
Czy osobę uzależnioną można poddać przymusowemu leczeniu?
Kto może zostać umieszczony w domu pomocy społecznej?
Ubezwłasnowolnienie – czym jest i kogo można ubezwłasnowolnić?

Sprawy prawne
Sytuacja kontroli policyjnej/straży miejskiej – jakie są uprawnienia i obowiązki służb przeprowadzających kontrolę? Sytuacja kontroli policyjnej/straży miejskiej – jakie są uprawnienia i obowiązki osoby kontrolowanej?
Co mogę zrobić gdy stałem/stałam się poszkodowanym/poszkodowaną?
Jak uzyskać pomoc fachową w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym?
Jak zmienić grzywnę na inną karę?
Nie chcę przyjąć mandatu – czy mogę?
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – co mi za to grozi?
Czy mogę posiadać narkotyki na własny użytek?
Zostałem/am zatrzymany/a za posiadanie narkotyków – co robić?

Ważne adresy i telefony