Bibliografia
Okładla dla

Pracownicy 45+ w naszej firmieWydawca UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
Warszawa, 2007
ISBN978-83-917047-7-6
Liczba stron31


Przesłanki Wiek

Społeczeństwa Unii Europejskiej, w tym również polskie społeczeństwo stopniowo starzeją się. Jedną z podstawowych przyczyn tego procesu jest fakt, że żyjemy coraz dłużej w porównaniu z pokoleniem naszych dziadków i rodziców. Coraz więcej osób obecnych na rynku pracy przekracza 45 rok życia. W Polsce dodatkową, poważną rolę odgrywa emigracja ludzi młodych do bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej oraz zapowiadana reforma emerytalna, która ma zlikwidować większość istniejących dotychczas przywilejów pozwalających pracownikom przejść wcześniej na emeryturę. W niedalekiej przyszłości pracodawcy – jeszcze dziś poszukujący przede wszystkim młodych pracowników – staną przed pytaniem: co zrobić, aby praca tych, którzy są dostępni na rynku pracy tj. pracowników po 45 roku życia (tak zwanych „45+”) stała się bardziej efektywna? Zamiast tracić czas i energię na długotrwałe, często obarczone ryzykiem niewłaściwego wyboru poszukiwania młodych kandydatów do pracy może lepiej już dziś zastanowić się nad tym, co zrobić, gdy większość ludzi już zatrudnionych i ich potencjalnych następców stanowić będą osoby liczące sobie lat 45 i więcej.
Rada Europejska, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne zachodzące w krajach członkowskich, umieściła wśród wytycznych na lata 2005 – 2008, przyjętych w lipcu 2005 r. „Promocję pracy w ciągu cyklu życia” (Promote a lifecycle approach to work). Opracowując ten dokument brano pod uwagę różne grupy wiekowe, w tym również pracowników młodych i starszych.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
1. Starsi pracownicy na rynku pracy
2. Zarządzanie różnorodnością
3. Zarządzanie wiekiem pracowników
4. Strategia firmy a działania personalne
5. Kompetencje pracownicze i ich diagnoza
5.1. Zarządzanie kompetencjami
5.2. Diagnoza kompetencji
6. Dobre praktyki
7. Jobcoaching czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób w wieku 45+
» Słowniczek wybranych pojęć
A. Formularz Rejestracyjny
B. Formularz Indywidualnego Planu Rozwoju
C. Formularz Analizy Swot
D. Formularz Podsumowania realizacji IPR pracownika