Bibliografia
Okładla dla

Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa PrawnoczłowieczegoRedakcja Robert Biedroń
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii
Warszawa, 2009
ISBN978-83-924950-7-9
Liczba stron90
Link do publikacji

Obszar Edukacja

W ramach „Pracowni Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego“ grupa dwudziestu osób z całego kraju działających zawodowo i wolontariacko na rzecz ochrony praw człowieka wzięła udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych, mających podnieść ich wiedzę i kwalifikacje we wspomnianych dziedzinach.
Przez 6 miesięcy słuchaczki i słuchacze „Pracowni...“ uczestniczyli w 12 spotkaniach z cenionymi ekspertami i autorytetami m.in. z zakresu wiedzy o prawach człowieka i ich filozoficznych podstawach, litygacji strategicznej, krajowych i międzynarodowych narzę- dzi prawa antydyskryminacyjnego i planowania działań monitoringowych. Wykładowcy reprezentowali m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Poznański, Helsińską Fundację Praw Człowieka, co zagwarantowało wysoki poziom zajęć. Zorganizowano również spotkania z aktywistami organizacji prawnoczłowieczych, którzy opowiadali o praktycznym zastosowaniu w swoich działaniach zdobywanej przez nich wiedzy. Łącznie uczestniczki i uczestnicy odbyli przeszło 100 godzin zajęć, podczas których zdobyli solidne podstawy wiedzy z unikalnych dziedzin, których znajomość wciąż jeszcze nie jest powszechna i wystarczająca w organizacjach pozarządowych.
Każde spotkanie składało sie z części wykładowej oraz praktycznej, poświęconej na samodzielną pracę. W jej wyniku opracowane zostały szczegółowe plany działań monitoringowych, które zostaną wykorzystane przez autorki i autorów po zakończeniu projektu. Jeden z planów zaprezentowany został w tej publikacji.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Stereotypy i uprzedzenia
dr Katarzyna Bojarska

Filozofia Praw Człowieka
dr Tomasz Kozłowski

Prawa człowieka w dokumentach krajowych i międzynarodowych
Krzysztof Śmiszek

Narzędzia prawne monitoringu i rzecznictwa praw człowieka
Monika Zima

Litygacja strategiczna
dr Adam Bodnar

Monitoring Praw Człowieka