Bibliografia
Okładla dla

Praca i niepełnosprawność: udana integracja - poradnik. Z doświadczeń belgijskich.Wydawca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warszawa, 2008
ISBN978-83-60105-58-0
Liczba stron160
Link do publikacji

Poradnik został napisany z myślą o pomocy działaczom związkowym w przedsiębiorstwach w codziennej pracy. Jednak jego forma, zrozumiały język, praktyczne wskazówki oraz zamieszczone przykłady pozwalają rekomendować go jako przydatny dla wszystkich, którzy prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Informacje zawarte w poradniku mogą być szczególnie przydatne doradcom zawodowym, trenerom pracy lub osobom, które przygotowują się do takich zadań, pracodawcom na otwartym rynku pracy, którzy podejmują próby zatrudniania osób niepełnosprawnych lub nad tym się zastanawiają oraz wszystkim potencjalnym współpracownikom osób niepełnosprawnych
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Od polskiego wydawcy
Przedmowa
Przyjmowanie do pracy i utrzymanie się w niej pracowników niepełnosprawnych – wyzwanie dla związków zawodowych
Zwalczanie uprzedzeń
Zdjąć zasłonę z niepełnosprawności
Pracować z niepełnosprawnym kolegą
Działać? Tak! Ale jak?
Organizowanie akcji związkowej na rzecz integracji zawodowej
Wnioski
Bibliografia