Bibliografia

Poradnik ten:
- pokazuje korzyści płynąˆce z zatrudniani osó—b z niepłnosprawnościąˆ intelektualąˆ
- dostarcza informacji na temat istniejąˆcyc systemó—w wsparcia oraz mżliwości otrzymania pomocy finansowej
- opisuje pewne cechy wspólne osób z niepełnosprawnościa intelektualnąˆ
- podaje przykłady wzorcowych praktyk dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościa intelektualną ˆ
- zawiera autentyczne historie osób z niepełnosprawnościa intelektualna, które znalazły zatrudnienie"
(ze Wstępu)