Bibliografia
Okładla dla

Poznajmy się - różnorodność, zrozumienie, otwartość.

Scenariusz warsztatu i materiały dla nauczycieli do warsztatu "poznajmy się".

Autor/-ka Izabela Czerniejwska
Wydawca Ambasada Brytyjska,
2007
Liczba stron34


Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Wielokulturowość

Materiał, który Państwu przedstawiamy został przygotowany w ramach projektu społecznego ambasady brytyjskiej "Poznajmy się - różnorodność - zrozumienie - otwartość". Celem projektu jest zapoznanie polskiego społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, z tematyka wielokulturowości. W ramach projektu "Poznajmy się" zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję, warsztaty dla dziennikarzy, konkursy dla szkół oraz wyprodukowaliśmy film na temat cudzoziemców w Polsce. Niniejszy materiał stanowi uzupełnienie filmu i jest gotowym scenariuszem warsztatu na temat wielokulturowości, który można przeprowadzić w szkołach lub organizacjach pozarządowych. Oprócz teoretycznego wprowadzenia do tematyki migracji, znajdziecie w nim Państwo propozycje ćwiczeń w grupach, quiz i pomysły na dodatkowe zajęcia.
Scenariusz warsztatu został opracowany przez Izabelę Czerniejewską, eksperta w dziedzinie edukacji wielokulturowej, uczestniczki wielu międzynarodowych projektów i trenera prowadzącego szkolenia dla młodzieży i dorosłych.
Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał ułatwi Państwu przekazywanie wiedzy o świecie, innych kulturach i będzie inspiracją do ciekawych dyskusji.
Wprowadzenie

SPIS TREŚCI
1. Od ambasadora
2. Wprowadzenie
3. Scenariusz warsztatu "Poznajmy się"
9. Załącznik nr 1: Podział na grupy
9. Grupa 1
10. Grupa 2
11. Grupa 3
12. Grupa 4
13. Załącznik nr 2: Tajne raporty
13. Tajny raport nr 1: Zagadnienia ogólne dotyczące migracji
14. Tajny raport nr 2: Studenci zagraniczni, osoby z Unii Europejskiej to też obcokrajowcy!
15. Tajny raport nr 3: Imigranci przymusowi, czyli uchodźcy
16. Tajny raport nr 4: Nielegalni cudzoziemcy
17. Załącznik nr 3: Quiz
18. Załącznik nr 4: Pytania do filmu dla grup
19. Materiały dodatkowe dla nauczyciela
20. Kształtowanie się społeczeństwa wielokulturowego w Polsce
21. Przepisy prawne
22. Zagadnienia ogólne dotyczące migracji
23. Studenci zagraniczni, osoby z Unii Europejskiej to też obcokrajowcy!
24. Imigranci przymusowi, czyli uchodźcy
25. Nielegalni cudzoziemcy
27. Słowniczek
29. Dodatkowa literatura
31. O autorce

Do pobrania: