Bibliografia

Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonujących w ponowoczesnym świecie.
Tom drugi składa się z czterech części, prezentujących różne nurty myślenia o potrzebach osób niepełnosprawnych, możliwościach i sposobach ich zaspokajania. Omówiono tutaj rolę pracy w życiu ludzi niepełnosprawnych, techniczne możliwości zaspokajania potrzeb osób nie w pełni sprawnych, wybrane aspekty rehabilitacji i integracji oraz psychospołeczne funkcjonowanie starzejących się osób niepełnosprawnych.
Przedstawione opracowania ukazują różnorodność spojrzeń na omawianą problematykę i możliwości zaspokajania potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością.
(opis ze strony wydawcy)