Bibliografia
Okładla dla

Porządek płci. Studia historyczneAutor/-ka Karin Hausen
Wydawca Wydawnictwo NERITON,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-7543-176-6
Liczba stron230


Przesłanki Płeć

Zawarte w zbiorze artykuły naukowe i eseje demonstrują jedno z podstawowych założeń historii kobiecej, czyli użyteczność płci jako kategorii historycznej. Autorka łączy rozważania o symbolicznych wyobrażeniach na temat kobiecości i męskości z analizami danych źródłowych dotyczących dostępu kobiet do rynku pracy. Autorka szczególną uwagę poświęca mechanizmom, które wytwarzają dyskryminację kobiet, nierówności społeczne i relacje władzy. Postrzega płeć jako kategorię współkształtującą społeczeństwo na wszystkich poziomach.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Niehomogeniczność dziejów jako wyzwanie historiografii. O znaczeniu historii płci
2. Polaryzacja „charakterów płciowych” – odbicie rozdziału życia zarobkowego i rodzinnego
3. Matki i synowie na rynku towarów i symboli. Niemiecki Dzień Matki 1923–1933
4. Postęp techniczny a praca kobiet w XIX w. Maszyna do szycia w świetle historii społecznej
5. Gospodarka a porządek płci. Esej
6. Przestrzeń publiczna i prywatność. Konstrukcje polityki społecznej a historia relacji płci
7. Patriarchat. O pożytkach i wadach pewnej koncepcji dla historii i polityki kobiet