Bibliografia
Okładla dla

Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? (2009)Autor/-ka Adam Kwiecień
Wydawca Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA
Warszawa, 2009
Liczba stron12
Link do publikacji

Obszar Prawo

Art. 304. § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.
To artykuł 304 kodeksu postępowania karnego - przepis bardzo ważny dla każdego obywatela. Poinformowanie organów ścigania o popełnionym przestępstwie jest nie tylko naszym prawem, ale wręcz obywatelskim obowiązkiem. Nie jesteśmy jednak w stanie skutecznie wypełniać tego obowiązku, nie wiedząc, jakie czyny są przestępstwami i co należy zrobić, gdy jesteśmy świadkiem zdarzenia, które, jak podejrzewamy, może być przestępstwem.
(fragment)