Bibliografia

Przede wszystkim, jako prowadzące/y zajęcia powinniśmy stworzyć bezpieczną i życzliwą atmosferę, w której każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale nikt nie będzie zmuszany do czegokolwiek wbrew swojej woli. Poruszane podczas ćwiczeń tematy nie są łatwe i z pewnością wzbudzą kontrowersje, może niechęć i wrogie reakcje. W takich momentach bezcenny będzie nasz spokój i rzeczowe odniesienie się do argumentów, a także właściwe reagowanie na sytuacje niepożądane - nasza zdecydowana,
ale spokojna reakcja na wszelkie przejawy dyskryminacji będzie cenną lekcją dla uczestników i uczestniczek warsztatów. Pamiętajmy też, że naszym celem nie jest narzucenie jedynie słusznych poglądów, ale pobudzenie do myślenia, wczucia się w czyjąś sytuację, wzbudzenie empatii, dyskusję i samodzielne wyciągnięcie wniosków przez młodzież. Czasami podczas zajęć przydatne może być odwołanie się do własnych doświadczeń lub aktualnych wydarzeń związanych z tematem. Jednocześnie
musimy zdawać sobie sprawę, że o końcowym efekcie decydować będzie w dużej mierze nasza postawa wyrażana szacunkiem dla każdego w grupie, opanowaniem, szczerością i wiarą w to, co robimy.
(ze Wstępu)