Bibliografia
Okładla dla

Poradnik dla kobiet ofiar przemocy. Metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Autor/-ka Consuelo Barea
Wydawca Wydawnictwo CZARNA OWCA,
Warszawa, 2010
Liczba stron368


Przesłanki Płeć

Przemoc w relacjach między płciami, mimo zmiany ustawodawstwa, jest nadal obecna w naszym życiu publicznym (m.in. dyskryminacja kobiet w dostępie do ważnych funkcji politycznych czy kierowniczych stanowisk) i prywatnym (fizyczna i psychiczna przemoc wobec kobiet w rodzinie). Autorka za cel postawiła sobie nauczyć kobiety doświadczające przemocy ze strony najbliższych radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrożenia zdrowia i życia, również dzieci). Consuelo Barea udziela ofiarom przemocy konkretnych porad, m.in. wskazuje gdzie mogą szukać pomocy medycznej, socjalnej i prawnej. Pomaga maltretowanym kobietom przejść proces wyzwalania się spod destrukcyjnej władzy ukochanych mężczyzn, często ojców ich dzieci.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA: SMUTEK
Dezorientacja
Co robi mężczyzna i dlaczego to robi
Jak wpływa na kobietę jego postępowanie
Depresja
Co robi mężczyzna i dlaczego to robi
Jak wpływa na kobietę jego postępowanie
Czym jest "uciszanie siebie"
Co można zrobić
Jak powinno się rozwiązywać konflikty w związku
Jak powinna zareagować kobieta, gdy mężczyzna nadal ją krzywdzi

CZĘŚĆ DRUGA: STRACH
Strach
Cykl przemocy. Eskalacja
Co robi mężczyzna i dlaczego to robi
Jak wpływa na kobietę jego postępowanie
Agresja seksualna
Jaki jest portret typowej ofiary przemocy domowej
Dzieci w rodzinie dotkniętej przemocą
Krzywdzenie dzieci w rodzinie
Jakie skutki wywołuje u dzieci krzywdzenie
Wykorzystywanie seksualne dzieci w domu rodzinnym.
Przemoc wobec starców
Sprawca przemocy
Czy sprawcy przemocy są ludźmi chorymi
Jakie są typy sprawców
Jakie minimalne wymogi musi spełniać terapia sprawców
Czy terapia sprawców przemocy jest skuteczna

CZĘŚĆ TRZECIA: DROGA DO WYZWOLENIA
Bezpieczeństwo
Zalecenia
Plan zapewnienia bezpieczeństwa twoim dzieciom
Ocena ryzyka
Środki i strategia postępowania
Odnowa psychiczna
Faza pierwsza: bezpieczeństwo fizyczne kobiety i dzieci
Faza druga: terapia w przypadku istnienia stresu pourazowego (PTSB - posttraumatic stress disorder)
Faza trzecia: szacunek dla samej siebie i do własnej płci
Padłam ofiarą przemocy, ale nie jestem ofiarą
Odrodzenie się w roli matki
Jak oddziałuje na dzieci przemoc domowa wobec ich matki
Uznanie i pochwała

CZĘŚĆ CZWARTA: SYNDROM SZTOKHOLMSKI
Syndrom sztokholmski u kobiety krzywdzonej przez najbliższego mężczyznę
Bez możliwości ucieczki
Obowiązki prokuratorów
Seksistowskie prawa
Syndrom sztokholmski u krzywdzonej kobiety
"Mnie nigdy by się to nie zdarzyło"
Na czym polega syndrom sztokholmski u kobiety krzywdzonej
Skutki długotrwałej opresji
Społeczeństwo i syndrom sztokholmski
Podstawowe powody, dla których krzywdzona kobieta nie podtrzymuje oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy
Ostatni etap procesu wiktymizacji kobiety

CZĘŚĆ PIĄTA: PRZEMOC W RELACJACH MIĘDZY PŁCIAMI
Czy mężczyźni zagrażają przetrwaniu kobiet...‘
Polityka państwowa w stosunku do relacji między płciami
Raport o rozwoju społecznym [Human Development lndex)
Czym jest "przemoc w relacjach między płciami"
Społeczny syndrom sztokholmski u kobiet
Czy na poziomie społecznym występują wszystkie czynniki ryzyka, które mogą powodować syndrom sztokholmski u kobiety krzywdzonej
Na czym polega społeczny syndrom sztokholmski u kobiet?
Dwa typy oporu wobec patriarchatu
To, co zwykło się uważać za "kobiecą psychikę", jest psychiką człowieka uciemiężonego
"Wielcy mężowie" i kobieta
Posłowie
W hołdzie Milevie