Bibliografia

Podręcznik przedstawia innowacyjne w Polsce narzędzie wsparcia urzędów w tym zakresie, tj. kompleksowy system wdrażania i pomiaru realizacji polityki równościowej w ramach usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek
samorządu terytorialnego. Głównymi elementami tego systemu są STANDARD i INDEKS RÓWNOŚCI. 


SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie

II. ROZDZIAŁ I
Jak powstawały Standard i Indeks Równości?
1. Działania projektu „Równość standardem dobrego samorządu”
2. Badania ankietowe 2011 r – opis sytuacji wyjściowej
3. Wdrożenie na poziomie lokalnym – za granicą
4. Pilotaż i badania ankietowe 2013 r.

III. ROZDZIAŁ II
Standard i Indeks Równości oczami samorządowców
1. Równy nie oznacza taki sam (K. Szlońska)
2. Równość w samorządach – z czym jest największy problem? (P. Wołowicz)

IV. ROZDZIAŁ III
System wdrażania i pomiaru realizacji polityki równościowej w ramach usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego
1. Wstęp – instrukcja stosowania Standardu i Indeksu Równości
2. Słownik pojęć podstawowych
3. Standard Równości
4. Indeks Równości
4.1. Ankieta samoewaluacyjna dla urzędów
4.2. Wprowadzenie
4.3. Wzór ankiety samoewaluacyjnej dla urzędów
4.4. Instrukcja wypełnienia ankiety samoewaluacyjnej w „Serwisie autoewaluacji JST”
5. Przewodnik Indeksu Równości

V. ROZDZIAŁ IV
Narzędzia uzupełniające

ZAŁĄCZNIKI
1. ZAŁĄCZNIK 1
2. ZAŁĄCZNIK 2
3. ZAŁĄCZNIK 3
4. ZAŁĄCZNIK 4
5. ZAŁĄCZNIK 5
6. ZAŁĄCZNIK 6
7. ZAŁĄCZNIK 7A
8. ZAŁĄCZNIK 7B
9. ZAŁĄCZNIK 8
10. ZAŁĄCZNIK 9
11. ZAŁĄCZNIK 10
12. ZAŁACZNIK 11
13. ZAŁĄCZNIK 12

VI. ROZDZIAŁ V
Modele wdrożenia Standardu Równości w urzędzie gminy, powiatu i województwa
1. Równy urząd gminy
2. Równy urząd powiatu
3. Równy urząd marszałkowski
...