Bibliografia
Okładla dla

Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.Wydawca Fundacja Fundusz Współpracy,
Warszawa, 2005
ISBN83-89793-71-7
Liczba stron66


Przesłanki Płeć

Głównym założeniem polityki równości płci (gender mainsteraming) jest określenie przyczyn występowania nierówności, znalezienie sposobów przeciwdziałania jej, a w rezultacie zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn. Sama koncepcja jednak nie dla wszystkich jest do końca jasna. Niejednokrotnie pojawiają się zarzuty, że jest zbyt abstrakcyjna i trudna do zrozumienia. Zwłaszcza termin gender mainstreaming przysparza niemało trudności wszystkim, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Co tak naprawdę oznacza polityka równości płci? Jakie korzyści może przynieść zarówno instytucjom, jak i poszczególnym jednostkom? Czy nie jest to po prostu kolejny biurokratyczny wymóg? 
(ze Wstępu)

 

S P I S  T R E Ś C I

1. WSTĘP

2. ZROZUMIEĆ POLITYKĘ RÓWNOŚCI PŁCI

3. POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI – DOKŁADNIEJ O POJĘCIU I TERMINOLOGII

4. OFICJALNE DEFINICJE

5. KRÓTKA HISTORIA POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI

6. POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI – WYBRANE DANE

7. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE POMAGAJĄCE ZROZUMIEĆ POJĘCIE POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI

8. POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI – STANDARD W INICJATYWIE WSPÓLNOTOWEJ EQUAL

9. POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI W DZIAŁANIACH PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU

10. ANALIZA Z PERSPEKTYWY PŁCI – SZCZEGÓŁOWY OPIS DLA PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU

11. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE DLA PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU – ETAP POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI

12. JAK UWZGLĘDNIĆ PERSPEKTYWĘ PŁCI W DZIAŁANIACH PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU?

13. KWESTIE POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI W ZARZĄDZANIU PROGRAMEM EQUAL

14. ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – KWESTIE POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI W ZARZĄDZANIU PROGRAMEM EQUAL

15. JAK UWZGLĘDNIĆ PERSPEKTYWĘ PŁCI W ZARZĄDZANIU PROGRAMEM EQUAL?

16. ARKUSZ OCEN DO OSZACOWANIA ELEMENTU PŁCI WE WNIOSKACH W RAMACH EQUAL – PRZYKŁAD

17. PRZYKŁADY PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU EQUAL

18. ŹRÓDŁA