Bibliografia
Okładla dla

Polityka równości płci na poziomie lokalnymRedakcja Maciej Tański
Wydawca Fundacja Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA,
Warszawa, 2005
ISBN83-909820-0-5
Liczba stron71


Przesłanki Płeć

Ten podręcznik traktujemy jako inspirację dla pokazania, jakie są lub mogą być kierunki równościowych działań na poziomie lokalnym. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, pisze tu o niezbywalnej, choć dotychczas niedocenianej potrzebie obecności kobiet w życiu publicznym. Jolanta Plakwicz z Fundacji PSF Centrum Kobiet ukazuje ważność wdrażania strategii gender mainstreaming, czyli perspektywy płci w planowaniu i działaniu politycznym. O samej tej metodzie i rezultatach jej stosowania w Niemczech pisze Joanna Matuszak, doktorantka na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, nasza „korespondentka” w Niemczech. Zofia Łapniewska ze Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW Polska opisuje dość mało w Polsce znaną, ale coraz bardziej popularną na świecie inicjatywę gender budget, czyli tworzenie budżetów (zwłaszcza lokalnych, gminnych), które odzwierciedlają perspektywę płci. Znajdziecie tu również tekst Mai Branki o podstawach prawnych równego statusu kobiet i mężczyzn, czyli o polityce równości płci w Unii Europejskiej i w Polsce. Agnieszka Graff, autorka książki Świat bez kobiet, proponuje, jak odpowiadać na trudne pytania o feminizm. Aby nie pogubić się w gąszczu nowych słów i terminów, zajrzyjcie do „Alfabetu równości”. Dla szukających dodatkowych informacji stworzyłyśmy listę przydatnych adresów stron internetowych.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Kobiety, władza, polityka – Magdalena Środa

Feminizm – trzy trudne tematy – Agnieszka Graff

O potrzebie gender mainstreaming w polityce – Jolanta Plakwicz

Polityka równości płci w Unii Europejskiej i w Polsce – Maja Branka

Polityka wrażliwa na płeć – Joanna Matuszak

Budżetowanie pod kątem płci narzędziem polityki równościowej – Zofia Łapniewska

Alfabet równości płci (opr. Małgorzata Borowska, Maja Branka)

Organizacje zajmujące się kwestiami kobiecymi, równością płci i prawami człowieka (opr. Małgorzata Dymowska)

Zdobywanie funduszy (opr. Małgorzata Dymowska)

Informacje o organizacjach pozarządowych w Polsce, bazy danych organizacji (opr. Małgorzata Dymowska)

Piosenki uczestniczek projektu ARKa