Bibliografia
Okładla dla

Polityka a płećAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Agnieszka Grzybek , Joanna Piotrowska
Wydawca Fundacja im. Heinricha Boella,
Warszawa, 2006
ISBNISBN 83-923467-0-X
Liczba stron218


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm

Od dobrych kilku lat trwa w Polsce dyskusja dotycząca udziału kobiet w polityce. W dużej mierze zawdzięczamy ją działaniom podejmowanym od połowy lat dziewięćdziesiątych przez organizacje kobiece zarówno podczas wyborów parlamentarnych, jak i samorządowych oraz prowadzonym badaniom i powstającym w ich wyniku publikacjom. Bez wątpienia dyskusja ta, zapoczątkowana tymi równolegle realizowanymi inicjatywami, doprowadziła do kilku istotnych zmian.

Niniejsza publikacja jest unikatowa w tym sensie, że skupia się przede wszystkim na analizie doświadczeń i działań organizacji i grup kobiecych. Oddajemy w niej głos kobietom, które osobiście były zaangażowane w wiele z tych inicjatyw: Agacie Teutsch, koordynatorce Przedwyborczej Koalicji Kobiet w 2001 roku, Joannie Piotrowskiej, koordynatorce projektu „Kobiety w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku”, Joannie Wydrych z krakowskiej Fundacji Kobiecej eFKa, Alenie Kralikovej z Gender Studies w czeskiej Pradze.
(Agnieszka Grzybek, Wstęp)

SPIS TREŚCI

Polityka a płeć Agnieszka Grzybek

Część I: W parlamencie
Kobiety w parlamencie – nowa jakość w polityce Joni Lovenduski, Azza Karam

Studium przypadku: Przedwyborcza Koalicja Kobiet Agata Teutsch

Płeć nie jest kategorią polityczną z Izabelą Jarugą-Nowacką rozmawia Joanna Piotrowska

Nie lubię politycznej gry z Barbarą Labudą rozmawiają Agnieszka Grzybek i Joanna Piotrowska

Potrzebna nam kobieca solidarność z Magdaleną Środą rozmawia Agnieszka Grzybek

Część II: W samorządzie
Władza lokalna, dyskryminacja globalna Anna Zawadzka

Studium przypadku: Kobiety bliżej polityki, polityka bliżej życia Joanna Wydrych

Burmistrzowanie kosztuje z Jolantą Piotrowską, burmistrzynią Giżycka,
rozmawia Joanna Piotrowska


Część III: W Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski – przestrzeń przyjazna kobietom Magdalena Grabowska

Czas bez kobiet Joanna Piotrowska

Studium przypadku: udział kobiet w czeskiej polityce Alina Kralikova

Część IV: NGO-sy a polityka – (nie)bezpieczne związki
Feminizm a polityka, czyli manify i co dalej? Izabela Kowalczyk

Niepotrzebne związki Sylwia Chutnik, Anna Zdrojewska

Część V: Epilog: I co dalej?
Epilog: I co dalej? Agnieszka Grzybek, Joanna Piotrowska

Aneks 1
Dane statystyczne na temat partycypacji politycznej kobiet
Aneks 2
Kalendarium polityczne
Aneks 3
Dobre praktyki w zakresie promowania udziału kobiet w polityce