Bibliografia
Okładla dla

Politics of the Possible. Gender mainstreaming and organisational change: Experiences from the field



Autor/-ka Franz Wong , Gerard Steehouwer , Maitrayee Mukhopadhyay
Wydawca KIT - Royal Tropical Institute, Oxfam, Oxfam Novib,
London - Amsterdam, 2006
ISBN0855985704
Liczba stron170


Przesłanki Płeć

Głównym powodem napisania tej książki było pokazanie doświadczenia i różnorodnych opinii, które przybliżą sposób w jaki tak abstrakcyjne pojęcia takie jak równość płci i gender mainstreaming mogą przełożyć się na praktykę, a także jakie wiążą się z tym problemy i kompromisy.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Foreword
About the authors
Acronyms

Chapter 1 - Situating the Politics of the Possible
Introduction
1.1 Situating the ‘Politics of the Possible’
1.1.1 WID, GAD and Gender Mainstreaming
1.1.2 Gender Equality and Organisational Change
Gender, organisational development and the development sector
Summary of key points
1.2 The Gender Focus Programme
1.2.1 Background to the Gender Focus Programme
1.2.2 Characteristics of the Gender Focus Programme
1.2.3 The focus of the book: GFP in South Asia and the Middle East
1.3 Writing of this book

Chapter 2 – The Agenda for Change
Introduction
2.1 Participating Organisations and Gender Equality: where they started
2.1.1 Introducing the nine-box tool
2.2 Using the Nine-box Tool: the Process
2.2.1 Key lessons
2.2.2 Using the nine-box tool: the diagnosis
2.2.3 A different diagnosis: the case of CHA
2.2.4 Interpreting the self-diagnosis
2.3 The Gender and Organisational Change Route
2.3.1 What did they want to achieve: setting the objectives and outcomes
2.3.2 How did they want to achieve it? Understanding the work plans
2.3.4 The Bermuda Triangle: the change model proposed in the work plans
Summary of key points from this chapter

Chapter 3 – Making Change Happen
Introduction
3.1 The Gender Infrastructure
3.1.1 Broad-basing responsibility for gender equitable development
3.1.2 Where broad-basing did not work
3.2 Making the Work Place Habitable for Women and Men
3.2.1 The gendered nature of organisations
3.2.2 Getting more women in
3.2.3 Getting more women into the field
3.2.4 Recognising and providing for women’s reproductive role
3.2.5 Getting women into leadership and management
3.3 Inverting the Change Triangle: the Gender Debate
3.3.1 Training as space
3.3.2 The gender debate as space for learning about equality
3.3.3 ‘Voice’: the other side of the gender debate
3.3.4 The inverted change triangle
3.4 Stepping out of the Nine-box Tool: GFP as a Tool for
‘Mainstreaming’ Gender Equality in the Field
3.4.1 A different set of tools for mainstreaming gender equality in the field
3.4.2 Integrating gender issues in the mainstream
3.4.3 Transforming the mainstream: mobilising for women’s strategic interests
Summary of key points made in this chapter

Chapter 4 – Revisiting Change
4.1 The Status of Gender Mainstreaming
4.2 The GFP today
4.3 Gender and organisational change as a gender mainstreaming strategy
Annex 1- The nine-box tool: framework for gender organisational diagnosis
Annex 2- Maps of the partners’ analysis and change routes developed by Gerard Steehouwer
Annex 3- GFP partner objectives and expected outcomes
Annex 4- The context of the partners
Bibliography