Bibliografia
Okładla dla

PODWÓJNE STANDARDY, ZMIENNE STANDARDY CZY BRAK STANDARDÓW? EKSPERYMENTALNE BADANIE MECHANIZMÓW OCENY W PROCESIE REKRUTACJI DO PRACYAutor/-ka Kinga Wysieńska
Wydawca Instytut Spraw Obywatelskich,
Warszawa, 2012
Liczba stron24
Link do publikacji

Obszar Praca

Przeprowadzony przez badaczy Instytutu Spraw Publicznych eksperyment miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu w procesie rekrutacji do pracy ma znaczenie:

(1) cudzoziemski status i pochodzenie etniczne osoby aplikującej o pracę i osoby oceniającej jej kompetencje,
(2) rodzaj standardów zastosowanych podczas oceny aplikantów i aplikantek.

W trakcie eksperymentu jego uczestnicy byli proszeni o ocenę trzech par kandydatów na dane stanowisko i zarekomendowanie jednego z nich. W wypadku każdego uczestnika jedna – ostatnia – para aplikacji składała się z dokumentów Polaka i cudzoziemca (Ukraińca lub Wietnamczyka). Dokumenty były równoważne w treści, z kolei aplikanci byli podobni pod względem wyników osiągniętych w dotychczasowej karierze. Stanowisko, na które rzekomo zostały złożone aplikacje, dotyczyło branży IT, co – z jednej strony – pozwalało precyzyjnie dobrać równoważne osiągnięcia, z drugiej zaś strony – zobaczyć, jak osoby oceniają innych, nie dysponując jednoznaczną i precyzyjną wiedzą na temat kryteriów oceny. Wyniki eksperymentu wskazują, że w trakcie procesu rekrutacji, na kolejnych jego etapach, mogą być stosowane odmienne standardy wobec osób należących do mniejszości i grupy dominującej, przy czym w pierwszym etapie standardy te są łagodniejsze. Zebrane obserwacje umożliwiły zweryfikowanie kilku hipotez dotyczących procesu oceny i wyboru kandydatów oraz sformułowanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących możliwych działań zapewniających równe traktowanie w rekrutacji.
ze Streszczenia do Publikacji