Bibliografia

Włączenie kwestii różnorodności do polityki firmy wymaga uznania różnic kulturowych i indywidualnych, istniejących pomiędzy pracownikami, oraz przyjęcia, że owe różnice w miejscu pracy wpływają na wartości, postawy oraz strategie zachowania kobiet i mężczyzn. Zarządzanie różnorodnością polega na tym, że organizacja docenia różne walory, jakie ludzie wnoszą do swej pracy, a w efekcie właściwego zarządzania tymi różnicami powstaje środowisko, w którym każda zatrudniona osoba czuje się doceniana, wszystkie jej talenty są w pełni wykorzystane, a organizacja osiąga swoje cele1. „Nie chodzi tylko o to, by otaczać się ludźmi, którzy się od nas różnią. Konieczny jest też klimat, w którym każdy może wyrażać wszystkie aspekty swojej osobowości podczas pracy”2. Tak rozumiana polityka zarządzania wymaga fundamentalnej zmiany zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i indywidualnym. Efektywne wykorzystanie różnorodności wiąże się ze zmianą kultury organizacyjnej, a kultura organizacji nie zmieni się poprzez ogłoszenie planu wdrożenia choćby najdoskonalszej strategii czy polityki – konieczna jest także zmiana nastawienia i zachowania pracowników – przede wszystkim menedżerów, ale także szeregowych pracowników i pracownic.
(fragment)


SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
1. Szkolenia „Zarządzanie firmą równych szans”: założenia i cele – Małgorzata Dymowska
2. Projekt „Gender Index” – Magdalena Gryszko
CZĘŚĆ 1
Zarządzanie różnorodnością – teksty, koncepcje, kontrowersje
3. Racjonalność i użyteczność: na marginesie dyskusji o różnorodności – Ewa Rutkowska
4. Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji: dylematy – Marta Rawłuszko
5. (Nie)różnorodność w Polsce – Marta Abramowicz
6. Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej jako narzędzie analizy organizacji – Małgorzata Dymowska
CZĘŚĆ 2
Szkolenie „Zarządzanie firmą równych szans” – krok po kroku
7. Szkolenia „Zarządzanie firmą równych szans”: wprowadzenie
– Maja Branka
8. Konspekt szkolenia (program ramowy)
9. Szczegółowy program szkolenia – Maja Branka, Małgorzata Dymowska
10. Scenariusze ćwiczeń – Maja Branka, Małgorzata Dymowska
CZĘŚĆ 3
Dyskryminacja w miejscu pracy – materiały pomocnicze
11. Dyskryminacja w zatrudnieniu – Krzysztof Śmiszek
12. Mobbing w zatrudnieniu – Krzysztof Śmiszek
13. Propozycje wewnątrzzakładowych regulacji antydyskryminacyjnych – Krzysztof Śmiszek
14. Odpowiedzialność za dyskryminację i mobbing – Krzysztof Śmiszek
15. Elastyczne kobiety na rynku pracy – Sylwia Chutnik
16. Podstawowa charakterystyka prawna elastycznych form zatrudnienia – Krzysztof Śmiszek
17. Przykłady pism sądowych dotyczących dyskryminacji i mobbingu – Irmina Kotiuk
18. Informacja dla pracowników i pracownic na temat równego traktowania.
19. Wzór regulacji wewnętrznej dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji oraz molestowaniu i mobbingowi – Jarosław Marciniak
CZĘŚĆ 4
Ćwiczenia dodatkowe
20. FAQ – Anna Dzierzgowska, Michał Pawlęga, Ewa Rutkowska
21. Warsztaty antydyskryminacyjne – Anna Dzierzgowska
22. Scenariusze ćwiczeń antydyskryminacyjnych – Anna Dzierzgowska
CZĘŚĆ 5
23. Bibliografia
24. Polecana literatura/ strony internetowe
25. Noty o autorkach i autorach podręcznika
26. Slajdy