Bibliografia
Okładla dla

Podręcznik do prowadzenia zajęć w oparciu o film "Maska twardziela"Wydawca Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
Kraków, 2010
ISBN978-83-927758-2-9
Liczba stron68
Link do publikacji

Obszar Edukacja
Przesłanki Płeć

Film Maska twardziela osadzony jest w społeczno-polityczno-kulturowych realiach USA. Mimo to wiele z prezentowanych zjawisk ma uniwersalny charakter wychodzący poza granice tego kraju. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są jednym z największych producentów kultury popularnej, która jest powszechnie dostępna również w Polsce, dlatego polscy odbiorcy i odbiorczynie nie będą mieli problemów z ich identyfi kacją i zrozumieniem. Poczynili(ły)śmy wiele starań aby przybliżyć i ułatwić zrozumienie również tych zjawisk, które niekoniecznie są obecne czy zrozumiałe w polskim kontekście np. zjawisko backlash’u. Jednocześnie zachęcamy do własnych poszukiwań i badań otaczającej nas rzeczywistości i obecnych w niej treści.
Tr zon podręcznika stanowi tłumaczenie oryginalnego tekstu Jeremy’ego Earp’a i Jackson’a Katz’a. Jednak aby ułatwić odbiór i analizę prezentowanych w fi lmie zagadnień, które ilustrowane są przykładami z kultury USA, zdecydowali(ły)śmy się na dodanie (w miejscach, w których uważaliśmy to za pomocne) własnych wstępów i/lub komentarzy. W założeniu wstępy mają wprowadzać w problematykę i ułatwić zrozumienie prezentowanego w danym rozdziale zagadnienia. Z kolei komentarze mają za zadanie pomóc w przeniesieniu opisywanego zjawiska na polski grunt, odnieś ć omawiane zagadnienia do polskiego kontekstu poprzez odnalezienie przykładów z „naszego podwórka”. Dla przejrzystości teksty dodane zaznaczone są czerwoną czcionką. W podręczniku, poza wstępem i dziesięcioma rozdziałami (odpowiadającymi częściom fi lmu), znajdują się też Cykl uprawomocnienia poprzez edukację medialną, który pomocny jest w krytycznej analizie mediów oraz streszczenie fi lmu, które jednak nie może zastąpić obejrzenia go przed przeprowadzeniem zajęć.
(ze Wstępu do wydania polskiego)


SPIS TREŚCI
wstęp do wydania polskiego
cykl uprawomocnienia poprzez edukację medialną
streszczenie filmu
wstęp
to, co ukryte: gender
podbij ając stawkę
backlash
maska twardziela
strzelaniny w szkołach
konstruowanie brutalnej męskości
seksualizacja przemocy
niewrażliwość
wrażliwość
lepsi mężczyźni
polecana literatura
fundacja autonomia
stowarzyszenie kobiet KONSOLA
informacja o programie nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Zobacz też film  >>>