Bibliografia

To podręcznik szkoleniowy, zbiór nowych narzędzi oraz wartościowe źródło informacji o tym, jak wspierać pracowników w godzeniu życia zawodowego i osobistego. Podręcznik ten powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują z rodzicami i chcą ich wspierać w skutecznym procesie samorealizacji, uwzględniając zarazem różnorodność ról i sytuacji życiowych. To także praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy poszukują balansu pomiędzy rolami, jakie pełnią w swoim życiu osobistym i zawodowym.
W szczególności skierowany jest on do osób zajmujących się doradztwem zawodowym
i szeroko rozumianą aktywizacją zawodową rodziców oraz do osób odpowiedzialnych w organizacjach za kształtowanie polityki zatrudnienia oraz rozwiązań przyjaznych pracownikom i pracownicom, w tym dedykowanych pracownicom/pracownikom będącym rodzicami. 
Podręcznik umożliwia nabycie nowych kompetencji z zakresu pracy indywidualnej oraz grupowej, dzięki którym można oferować rodzicom napotykającym na trudności w obszarze godzenia życia zawodowego i rodzinnego kompleksowe oraz uzupełniające się wsparcie.