Bibliografia
Okładla dla

PLANOWANIE NA RZECZ RÓWNOŚCI. Najkorzystniejsze, średnio korzystne i najmniej korzystne połączenia systemów wyborczych i kwot dotyczących płci.Autor/-ka Rita Taphorn , Stina Larserud
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2013
ISBN978-83-7689-157-6
Liczba stron46
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Według statystyk Unii Międzyparlamentarnej1, w styczniu 2007 roku udział kobiet w ogólnej liczbie członków legislatur krajowych na świecie wynosił średnio tylko 17,2%. Było tak, mimo że wiele krajów na całym świecie zauważyło, że kobiety nie są wystarczająco reprezentowane w polityce i zaczęło podejmować działania mające ułatwić kobietom wchodzenie do polityki i do krajowych ciał ustawodawczych. W 1995 roku, w ramach Pekińskiej Platformy Działania, zapoczątkowano proces służący osiągnięciu poziomu reprezentacji kobiet w legislaturach krajowych rzędu 30%. Uznano bowiem te 30% za „masę krytyczną”, konieczną, żeby kobiety mogły zacząć odgrywać ważną rolę w tej – dotychczas męskiej – dziedzinie. Mimo nieznacznej poprawy sytuacji w ostatnich latach, tylko 19 krajom świata udało się do stycznia 2007 roku osiągnąć cel – ponadtrzydziestoprocentową reprezentację kobiet w parlamentach krajowych.
(z wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Czym są systemy wyborcze?
3. Czym są kwoty?
4. Elementy systemu wyborczego mające wpływ na reprezentację kobiet
5. Połączenie systemów wyborczych i kwot: rezultaty
6. Inne czynniki mające wpływ na reprezentację kobiet
7. Wnioski i zalecenia
8. Glosariusz