Bibliografia
Okładla dla

Pełno(s)prawny Student IIAutor/-ka Halina Waszkielewicz
Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)
Kraków, 2008
ISBN978-83-61170-28-0
Liczba stron68
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Publikacja nie tylko wskazuje na ciągle istniejące bariery, lecz także stara się wskazać na sposób ich usuwania. Żywimy przekonanie, że zawarte w publikacji opisy dobrych praktyk mogą posłużyć jako wzór do naśladowania oraz impuls do wprowadzania zmian niezbędnych dla otwarcia się uczelni na problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Wszystkie teksty skłaniają do jednego generalnego wniosku - osoby niepełnosprawne mogą stać się pełnoprawnymi uczestnikami procesu kształcenia pod warunkiem, że ich specyficzne potrzeby zostaną właściwie zdiagnozowane, zinterpretowane i zaspokojone. Prezentowane przykłady są już z powodzeniem stosowane w szkolnictwie wyższym w odległych regionach kraju, w różnych uczelniach - zarówno państwowych jak i prywatnych, co dowodzi powszechności potrzeb w tym zakresie, jak i szerokiego spektrum form możliwego wsparcia. Liczba studentów niepełnosprawnych w porównaniu z ogółem studiujących jest niestety nadal bardzo niska. Sytuacja jednakże stale się poprawia, co potwierdza powiększająca się liczba uczelni włączających się w proces udostępniania swoich podwoi osobom niepełnosprawnym. W ich strukturach powstają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za wsparcie osób niepełnosprawnych w trakcie studiów, czego naturalną konsekwencją jest wzrost liczby niepełnosprawnych studentów i absolwentów. Pozostaje jednak jeszcze, co oczywiste, wiele pracy, którą Polacy winni wykonać dążąc do zbudowania dojrzałego i świadomego społeczeństwa.
(fragment Od Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Od wydawcy
Rola psychologa w pracy z niepełnosprawnymi studentami
Diana Müller, Joanna Sztobryn–Giercuszkiewicz

Kryzys zdrowia psychicznego a studia
Danuta Życzyńska-Ciołek, Katarzyna Boguszewska, Marta Wróbel-Rakowska

Kształcenie multimedialne osób niepełnosprawnych oraz adaptacja stanowiska komputerowego
Małgorzata Piątkowska

Dostosowanie biblioteki uczelnianej dla potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych
Anna Moroń

Ośrodek Adaptacji Materiałów Dydaktycznych w Uniwersytecie Warszawskim
Donata Kończyk, Sławomir Barabasz

Alternatywne zajęcia sportowe i wychowania fizycznego dla osób niepełnosprawnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wojciech Ryczek, Andrzej Wójtowicz, Adam Zdechlikiewicz

Wszechnica Świętokrzyska – dostępność uczelni od samego początku
Renata Cichoń